Ekspert wyjaśnia

Przepisy regulujące czas pracy kierowców

Autor: Zofia Jóźwiak, Marta Gadomska

26 marca 2006

Pytanie: Jakie przepisy regulują czas pracy kierowców?

Odpowiedź: Do polskich szoferów odnoszą się unijne przepisy o czasie prowadzenia pojazdów oraz krajowe o czasie pracy kierowców. Regulacje unijne dotyczą: kierowców, którzy prowadzą duże pojazdy (powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej - dmc, lub samochody osobowe mające powyżej 9 miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy - wyjątki określa rozporządzenie 3820/85/EWG i ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców: DzU z 2004 r. nr 92, poz 879 ze zm.). Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy pojazd prowadzi kierowca zatrudniony na umowę o pracę, prowadzący pojazd na zlecenie czy sam przedsiębiorca. Krajowa ustawa odnosi się do: wszystkich kierowców zatrudnionych na umowę o pracę (w tym także pracowników, do których stosuje się przepisy unijne). Natomiast to, ile ma pracować np. na zlecenie kierowca małego pojazdu (takiego, którego nie dotyczą przepisy rozporządzenia 3820/85/EWG) oraz jakie będzie miał warunki wykonywania tej pracy (np. przerwy), zależy praktycznie tylko od umowy z przedsiębiorcą. Nie regulują tego bowiem ani przepisy unijnego rozporządzenia, ani polska ustawa o czasie pracy kierowców. W takim wypadku trzeba więc zadbać o właściwe spisanie umowy między zleceniodawcą a świadczącym usługi kierowcą.