Ekspert wyjaśnia

Dotacje unijne dla firmy szkoleniowej

26 marca 2006

Pytanie: Czy każda firma szkoleniowa może się starać o unijne dotacje?

Odpowiedź: Nie każda firma szkoleniowa może złożyć wniosek o środki unijne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Kryterium formalne mówi, że wnioski mogą składać “instytucje szkoleniowe”.

Aby uzyskać ten status, trzeba złożyć wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy. Procedura nie jest skomplikowana i w większości urzędów otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia nie trwa dłużej niż dwa tygodnie. Adresy wojewódzkich urzędów pracy: www.psz.praca.gov.pl