Ekspert wyjaśnia

Czas prowadzenia

11 marca 2007

Pytanie: Jestem kierowcą w firmie budowlanej. Jeżdżę autobusem, wyjeżdżam o godz. 6 rano z robotnikami spod hotelu, wiozę ich na budowę i stoję tam do godz. 17, a następnie wracam z nimi do hotelu. Czy okres przerwy zalicza mi się do czasu prowadzenia?

Odpowiedź: Nie. Czasem prowadzenia będzie czas faktycznie zarejestrowany przez tachograf. Musi pan jednak pamiętać o dobowych odpoczynkach. Przede wszystkim o tym, żeby w ciągu 24 godzin, czyli od godz. 6 rano dnia, kiedy pan rozpoczyna pracę po odpoczynku dobowym do godz. 6 rano dnia następnego, wykorzystać co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy lub odpoczynek skrócony albo podzielony. Musi pan też oczywiście pamiętać, żeby nie przekroczyć dziewięciu albo ewentualnie dziesięciu godzin prowadzenia. Ponieważ jednak długo pan stoi, to raczej takiego zagrożenia nie ma.

Odpowiedzi udzielili: Łukasz Leja, dyrektor Biura Prawnego i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Piotr Wojciechowski, zastępca dyrektora w Departamencie Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy