Ekspert wyjaśnia

Zleceniobiorca bez prawa do urlopu

11 marca 2007

Pytanie: Czy świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy zlecenia, można domagać się od niego płatnych dni wolnych?

Odpowiedź: Umowa zlecenia zobowiązuje do wykonania określonej czynności lub szeregu czynności na rzecz dającego zlecenie. Brak w niej jednak charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji zlecającego. Ponieważ do umów zleceń nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, lecz kodeksu cywilnego, zleceniobiorcy nie przysługuje m.in. prawo do urlopu.

Odpowiedzi udzieliła: Ewa Łachowska-Brol, radca prawny z kancelarii Wierzbowski Eversheds