Ekspert wyjaśnia

Miejsce wykonania zlecenia

11 marca 2007

Pytanie: Czy osoba na tzw. samozatrudnieniu, wykonująca zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, musi dokonać tego osobiście w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę?

Odpowiedź: Zleceniobiorcę obciąża bezwzględny obowiązek stosowania się do wskazówek zleceniodawcy co do sposobu wykonania zlecenia – o ile oczywiście zostały mu one udzielone. Wynika to z natury umowy cywilnoprawnej. Jeśli więc przedsiębiorca uzna, że najbardziej stosowne będzie wywiązanie się z umowy w wyznaczonym przez niego miejscu, np. siedzibie firmy, to zleceniobiorca musi się do tego dostosować.

Odpowiedzi udzielił: adwokat Waldemar Gujski