Ekspert wyjaśnia

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

20 stycznia 2008

Pytanie: Witam,  Słyszałem, że można wyrejestrować samochody ciężarowe na okres 6 miesięcy, jeżeli aktualnie z nich nie korzystam. Gdzie mogę znaleźć do tego przepisy? Pozdrawiam Robert Sz.

Odpowiedź:Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje się na podstawie wniosku właściciela pojazdu
w oparciu o zapisy art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856 z 2004 r.). Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Można ten okres jednorazowo przedłużyć, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu. Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy. Czasowego wycofania pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu decyzją administracyjną. Aby ją uzyskać należy złożyć stosowny wniosek (wzór to załącznik nr 1 do przytoczonego wyżej rozporządzenia) oraz dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne a także wnieść opłatę uzależnioną od czasu trwania wycofania (§ 6 rozporządzenia). Na okres wycofania w depozycie starosty pozostają dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Należy pamiętać, że na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną (art. 46 ust 5 ustawy) oraz zapewnienie wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania (art. 78a. ust. 5 ustawy).

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Barański – w latach 1979-1989 szef służb nadzoru i sterowania ruchem komunikacji miejskiej
w Szczecinie, do 1998 r. dyrektor firm komunikacyjnych, w latach 1999- 2007 dyrektor WORD w Szczecinie