Ekspert wyjaśnia

Czy potrzebuję prawa jazdy, by prowadzić rower

18 czerwca 2006

Pytanie: Jestem rowerzystą. Przez większą część roku korzystam tylko z tego środka komunikacji. Niestety z braku ścieżek rowerowych często muszę korzystać z jezdni. Czy muszę mieć więc prawo jazdy?

Odpowiedź: Nie. Dość często użytkownicy dróg błędnie uważają, iż koniecznie muszą mieć prawo jazdy, aby spokojnie móc korzystać z jezdni wraz z samochodami, a w przeciwnym wypadku mogą podróżować tylko po wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Przepisy regulujące sprawy ruchu drogowego mówią jasno, iż nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat. Prawo jazdy nie jest konieczne również w przypadku prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem oraz w przypadku pędzenia zwierząt. Pamiętajmy jednak, że rowerzysta może korzystać z jezdni bez uprawnień tylko wtedy, gdy jest pełnoletni.

Podstawa prawna: Art. 87 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst ujednolicony dostępny w PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 101 oraz ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE