Legislacja

Kontrola emisji spalin w pojazdach napędzanych gazem

19 czerwca 2006

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2006/51/WE z 6 czerwca 2006 r. wprowadza zmiany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2005/55/WE oraz dyrektywy KE nr 2005/78/WE, uwzględniające ze względu na postęp techniczny skorygowane wymagania dotyczące kontroli emisji spalin w pojazdach napędzanych gazem. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane najpóźniej do 8 listopada 2006 r. z zastosowaniem od 9 listopada 2006 r. Nabiera mocy 3. dnia po ogłoszeniu, opublikowana 7.6.2006.

Słowa kluczowe ochrona środowiska paliwo
Źródło Dz. U. UE nr L 152 z 7 czerwca 2006 r., s. 11.