Ekspert wyjaśnia

Ekspert wyjaśnia: zatrzymywanie pod wiaduktem

6 października 2016

Ekspert wyjaśnia: zatrzymywanie pod wiaduktem

Pytanie egzaminacyjne: Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut?
Tak
Nie

Ekspert wyjaśnia: Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest „TAK”. Treść pytania odnosi się JEDYNIE do znaku drogowego, który w tym przypadku nie wnosi nic do możliwości, bądź zakazu zatrzymywania się. Być może trudność dotycząca udzielenia poprawnej odpowiedzi wynika z faktu, iż osoba rozwiązująca test, dostrzegając na zdjęciu wiadukt kojarzy, iż obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. W tym przypadku nie jest to prawda, gdyż przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 49 ust.1 pkt 3) nie zabraniają zatrzymania pojazdu POD wiaduktem, tylko NA wiadukcie.

Mariusz Sztal, egzaminator i kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa

(548-28-29)

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

8) na pasie między jezdniami;

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.”