Ekspert wyjaśnia

Pytanie egzaminacyjne: optymalny tor jazdy po zakręcie

5 października 2016

Pytanie egzaminacyjne: optymalny tor jazdy po zakręcie

Pytanie egzaminacyjne: Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?
A. Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.
C. Przy prawej krawędzi jezdni.

W przedstawionej sytuacji prawidłową będzie pozycja przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. Uzasadnienie tej odpowiedzi znajdziemy analizując optymalny tor jazdy na zakręcie. Generalna zasada doboru optymalnego toru jazdy polega na wykonaniu tego manewru po możliwie łagodnym łuku. Pokonanie tego konkretnego zakrętu powinno się rozpocząć możliwie blisko podwójnej linii ciągłej. W połowie łuku należy się zbliżyć do prawej krawędzi jezdni (szczyt zakrętu), a wyjście z zakrętu powinno zakończyć się znowu przy osi jezdni. Prawidłowa pozycja początkowa daje kierowcy również szersze pole widzenia zakrętu co pozwoli możliwie szybko zareagować na zagrożenie, które może znajdować się za łukiem drogi. Dodatkowym elementem o którym należy wspomnieć w aspekcie pokonywania zakrętów - po możliwie łagodnym łuku - jest ograniczenie działania siły odśrodkowej. Siła odśrodkowa działająca na pojazd jest główną przyczyną poślizgów występujących na łukach drogi.

Odpowiedzi udzielił

Marcin Gąciarek, egzaminator oraz instruktor nauki i techniki jazdy wszystkich kategorii. Kierownik działu szkoleń w WORD Częstochowa oraz instruktor Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach

(548-17-18-19)

Źródła WWW. PRAWO DROGOWE – EKSPERT WYJAŚNIA Grupa IMAGE – TESTY ON LINE