Ekspert wyjaśnia

Gdzie jest ustawa o transporcie publicznym?

26 września 2010

Pytanie: Mam pytanie. Co dzieje się z projektem ustawy o transporcie publicznym? Nie spotkałem od dłuższego czasu żadnej informacji na ten temat. Z poważaniem czytelnik.

Odpowiedź: Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym została przygotowana przez resort infrastruktury. Jak informował jeszcze 1 kwietnia 2009 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów. W dniu 26 marca 2010 r. Premier przekazał do Sejmu RP projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dnia 7 kwietnia skierowany do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie w komisji odbyło się 28 kwietnia 2010 r. Po jego zakończeniu projekt skierowano do podkomisji nadzwyczajnej (ukonstytuowanej z przewodniczącym posłem Cz. Mroczkiem). Podkomisja rozpatruje kolejne zapisy ustawy.

Projekt dotyczy regularnego przewozu osób wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego, którego zorganizowanie będzie leżało w gestii organizatora oraz na zasadach rynkowych. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej (druk 2916).

Słowa kluczowe transport publiczny