Ekspert wyjaśnia

Gdzie szkolą przewodników pielgrzymek

2 sierpnia 2009

Pytanie: Dzień dobry. Mam pewien kłopot i sądzę, że Państwo możecie mi pomóc w jego rozwiązaniu. Przeczytałam wiele artykułów na temat kursów na przewodnika pielgrzymek i o co w tym wszystkim chodzi. Moje pytanie jest następujące: Czy jest możliwość zrobienia takiego kursu, KIEDY i GDZIE? Wraz z moją parafią chcemy zorganizować pielgrzymkę, lecz nasza "pomoc drogowa" nie ma ukończonego takiego kursu. Do pielgrzymki coraz mniej czasu (jest to we wrześniu). Proszę o podpowiedź, co mam zrobić. Jeśli Państwo nie są w stanie mi pomóc to mogą mi podać jakieś numery telefonów, żebym mogła to jakoś załatwić. Gorąco pozdrawiam i z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź. Hania Walkowiak (Poznań).

Redakcja PRAWA DROGOWEGO @ NEWS zapytała dyrektora WORD w Poznaniu o prowadzone szkolenia osób kierujących ruchem drogowym.

0df5f69b092070c3101da986b7bac331b1dd558b(Fot.: PD@N 309-26 word)

Odpowiedź: Kursy prowadzone są na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 132 z dnia 24 lipca 2008 r. poz. 839). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 lipca 2008 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi kompetencjami osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym, zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, możliwościami reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego, elementami wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym, zasadami odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym, sposobami podawania sygnałów i poleceń.

Szkolenie zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 132 z dnia 24 lipca 2008 r. poz. 839) przeprowadza się dla:

a) pracowników kolejowych na przejazdach kolejowych,

b) osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty drogowe na zlecenie lub za zgodą zarządcy,

c) osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,

d) kierujących autobusem szkolnym w miejscu postoju związanym z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,

e) strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie lasu lub parku narodowego,

f) osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,

g) pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,

h) pilotów pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,

i) członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Koszty szkolenia według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 839, § 9.4. ponosi:

a) pracodawca – w przypadku osoby przez niego zatrudnionej,

b) osoba zainteresowana – w innym przypadku.

Koszt szkolenia w poznańskim Ośrodku wynosi 280 zł. Trwa ono 3 dni, łącznie 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz czas na przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs.

Po przeprowadzeniu bloków tematycznych zgodnie z “Programem szkolenia” uczestnicy szkolenia muszą zaliczyć test w części teoretycznej i egzamin w części praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. poz. 839 § 9.5.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego po pozytywnym zaliczeniu testu z części teoretycznej oraz egzaminu w części praktycznej.

Odpowiedzi udzielił: Mariusz Prasek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu