Ekspert wyjaśnia

Instruktor, emeryt na umowie o dzieło

9 stycznia 2011

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie czy instruktor nauki jazdy emeryt może być zatrudniony na umowę o dzieło czy musi być umowa zlecenie. Czy są jakieś wyroki Sądu. Pozdrawiam właściciel OSK.

Odpowiedź: Umowa o dzieło musi spełniać dwa warunki: być oryginalnym, twórczym dziełem wykonawcy i być prowadzona pod nadzorem. Przy takiej definicji instruktorzy nauki jazdy nie są twórcami, a więc nie powinni być zatrudnieni w taki sposób. Dostępne są dla nich oczywiście inne formy zatrudnienia.

Pytanie: Ile można dorobić do emerytury i renty?

Odpowiedź: Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.

Pytanie: Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Odpowiedź: Bez względu na wysokość osiąganego przychodu, a więc dowolnie dużo, mogą dorabiać:

·emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),

·emeryci i renciści otrzymujący honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, niezależnie od tego, w jakim są wieku,

·osoby pobierające:

·rentę inwalidy wojennego,

·rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową,

·rentę rodzinną przysługującą po osobie uprawnionej do wymienionych świadczeń, której śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Pytanie: Kto musi się liczyć z ograniczeniami?

Odpowiedź: Jeśli jesteś uprawniony do emerytury lub renty, a nie ukończyłeś powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) i podjąłeś w trakcie roku kalendarzowego działalność zarobkową objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, musisz niezwłocznie powiadomić o tym właściwą jednostkę ZUS (druk Rw-73). Na podstawie oświadczenia ZUS zmniejsza lub zawiesza emeryturę bądź rentę albo wypłaca ją w pełnej wysokości. Podsumowując, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlegają:

·emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna),

·renta z tytułu niezdolności do pracy,

·renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,

·część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,

·renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renta rodzinna po tym inwalidzie,

·renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy bądź chorobą zawodową.

Jednym z czynników, które wpływają na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczeń, jest rodzaj zarobku.