Ekspert wyjaśnia

Instruktor nie może być karany

10 lutego 2008

Pytanie: Witam! Proszę o odpowiedź czy prawo uległo zmianie i czy w dalszym ciągu instruktorzy, którzy nie mieli możliwości zapłacenia mandatu, a zostali skazani za przestępstwa przeciwko ruchowi drogowemu są skreślani z ewidencji instruktorów i są w ewidencji osób karanych? Z poważaniem Małgorzata

Odpowiedź: Nadal obowiązuje zapis ustawy prawo o ruchu drogowym art. 105 ust. 2 “Instruktorem jest osoba, która: [...] 6) nie była karana wyrokiem sądu [...] za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;”. W przypadku, gdy instruktor zostanie ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym starosta na podstawie art. 107 ust. 1 skreśla instruktora z ewidencji.

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Barański – w latach 1979-1989 szef służb nadzoru i sterowania ruchem komunikacji miejskiej
w Szczecinie, do 1998 r. dyrektor firm komunikacyjnych, w latach 1999- 2007 dyrektor WORD w Szczecinie