Ekspert wyjaśnia

Instruktor pracuje

10 grudnia 2006

Pytanie: Jestem instruktorem w ośrodku szkolenia kierowców. W związku z tym mam zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Co miesiąc wystawiam fakturę za przeprowadzone lekcje. Odbywają się one zarówno w siedzibie szkoły, jak i w innych salach przez nią wynajmowanych. Czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PIT będę mógł rozliczać się na dotychczasowych zasadach?

Odpowiedź: W opisanej sytuacji istnieje duże ryzyko, że ewentualna kontrola przeprowadzona po 1 stycznia 2007 r. zakwestionuje prawo do rozliczania się z podatku dochodowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Od przyszłego roku za działalność gospodarczą nie będą uznawane czynności, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 1)  wykonujący nie będzie odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych. Odpowiedzialność ponosi zlecający, 2)  czynności będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego, 3)  wykonujący nie poniesie ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. W opisanej sytuacji wszystkie te warunki wydają się spełnione. Korzystniej wygląda sytuacja lektorów współpracujących z kilkoma szkołami bądź udzielających także lekcji bez ich pośrednictwa. Mają bowiem argumenty, aby wykazać, że w swojej działalności ponoszą oni ryzyko gospodarcze. Ponadto w dotychczasowej praktyce organów skarbowych wykonywanie usług dla kilku podmiotów było uznawane za dowód na prowadzenie działalności gospodarczej.