Ekspert wyjaśnia

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

24 maja 2009

Pytanie: Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Odpowiedź:Instruktorem może zostać osoba ze średnim wykształceniem, posiadająca prawo jazdy od co najmniej trzech lat i była nie karana wyrokiem sądu za wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Musi również wykazać się odpowiednim stanem zdrowia. Kandydaci na instruktorów muszą ukończyć odpowiedni kurs. Po ukończeniu kursu przyszli instruktorzy zdają egzamin przed pięcioosobową komisją powoływaną przez wojewodę. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W skład części teoretycznej wchodzi test oraz prezentacja pokazowego wykładu. Egzamin praktyczny to jazda po placu manewrowym. Po dwóch nieudanych podejściach kandydat musi przejść przeszkolenie dodatkowe. Egzamin w kategorii A kosztuje 200 złotych, w kategorii B - 220 złotych.