Ekspert wyjaśnia

Gdzie załatwić kartę parkingową

20 maja 2009

Pytanie: Czytelniczka “Życia na gorąco” pani Marianna ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Ma ogromne trudności z poruszaniem się, ale nadal jeździ samochodem. Czy w tej sytuacji może starać się o kartę parkingową dla niepełnosprawnych, dzięki której będzie mogła parkować na tzw. Kopertach? Gdzie powinna się udać, aby to załatwić?

Odpowiedź: O wydanie karty parkingowej mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czyli o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej, lub o całkowitej niezdolności do pracy. Wniosek o wydanie karty powinien być złożony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w zależności gdzie znajduje się dział wydający takie karty). Do wniosku należy dołączyć: kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć z sobą oryginał do potwierdzenia), kserokopię dowodu osobistego, fotografię (3,5 x 4,5 cm). Opłata skarbowa wynosi 25 zł. Po kilku dniach dokument do odbioru.

Odpowiedzi udzielił: Mecenas Jan Górski