Ekspert wyjaśnia

Karolina Romanowicz. Ważność prawa jazdy kat. B+E i innych

9 stycznia 2018

Karolina Romanowicz. Ważność prawa jazdy kat. B+E i innych
Karolina Romanowicz, instruktor nauki jazdy w OSK „POLDEK” w Gdańsku, z wykształcenia magister inżynier w zakresie inżynierii materiałowej, specjalizacja inżynieria korozyjna, absolwentka Politechniki Gdańskiej, w OSK POLDEK pełni również funkcję kierownika biura oraz kierownika projektów Unii Europejskiej (fot. ze zbiorów K. Romanowicz)

Pytanie Czytelnika: Witam mam zawodowe prawo jazdy CE ważne do 20.01.2018 , nie potrzebuję na razie zawodowego prawa jazdy, ale prywatnie czasem może mi się przydać, przynajmniej kat. BE, nie do końca rozumiem dlaczego na blankiecie w pozycji 11. ma ważną kat. B do 2028 roku, a pozostałe C, BE, CE do 2018 r. Rozumiem pozycja 12. kat. C i CE do 2018 bo do wtedy ważne są moje badania. Tego już nie rozumiem, a co dopiero jak mi pani w wydziale komunikacji powiedziała że muszę robić badania lekarskie i psychotechniczne, żeby mieć prywatnie kategorie BE, C, CE??? Wyjaśni mi to ktoś jakoś? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiada Karolina Romanowicz: W pozycji 12. dokumentu prawo jazdy znajduje się, wraz z kodem 95, ważność Pana Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej w zakresie prawa jazdy kat. C oraz CE (czyli uprawnień do zawodowego przewozu towarów). Data określona w poz. 12, liczona jest od dnia wydania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, wydanego na drukach dotyczących ustawy o transporcie drogowym (czyli tych, które wymagane są do przewozu rzeczy).

Pozycja 11. dokumentu prawo jazdy określa datę ważności badań lekarskich bądź psychologicznych (zawsze wpisywana jest data dokumentu, który został wydany wcześniej, czyli w większości przypadków psychotestów). Jeśli nie zamierza Pan aktualnie prowadzić pojazdu ciężarowego zawodowo, ale planuje wsiąść do ciężarówki, bądź zestawu prywatnie, to powinien Pan zrobić badania lekarskie i psychologiczne do tych kategorii. Reasumując, jeśli Pana badania na kat. B są ważne do 2028, to jeśli w międzyczasie nie wymieni Pan prawa jazdy i nie zrobi badań, to od 2018 roku będzie Pan mógł posługiwać się tym dokumentem jedynie do prowadzenia pojazdu kat. B. Jeśli będzie Pan zamierzał poruszać się pojazdem innej kategorii w międzyczasie, ale nie jest Panu na chwilę obecną potrzebne Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, czyli nie zamierza Pan pracować zarobkowo jako kierowca i nie będzie nikomu przewozić towarów to ma Pan do wyboru albo: nie wymieniać prawo jazdy do 2028, zrobić wtedy badania lekarskie i psychologiczne na wszystkie kategorie prawa jazdy i wtedy będzie Pan mógł jeździć wszystkimi pojazdami (ale tylko dla celów prywatnych), bądź w 2018 wymienić prawo jazdy, robiąc badania do kat. C, CE, BE i wtedy przedłużona zostanie ważność tych kategorii (ale nadal tylko do celów prywatnych).

Zgodnie z rozdziałem 3 art. 13 Ustawy o kierujących pojazdami „AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat”, chyba, że w trakcie badań lekarskich lekarz stwierdził jakiekolwiek przeciwwskazania i wydał Panu badania lekarskie na krótszy okres czasu (np. ze względu na wadę wzroku lub chorobę). Jeśli prawo jazdy kat. B miał Pan wcześniej wydane bezterminowo, to niestety przy wymianie prawo jazdy (po zdanej kat. C lub CE), prawdopodobnie urzędnik nie miał możliwości wpisać „Bezterminowo” w ten pozycji, musiał podać konkretną datę, nie większą niż 15 lat, dopiero teraz, po kilku procesach odwoławczych, urzędnicy mają możliwość na powrót nie wpisywać daty ważności prawa jazy kat. B w poz. 11 dokumentu. Prawdopodobna rozbieżność dat wynika z faktu, iż w przypadku uzyskiwania kat. CE prawa jazdy otrzymuje się z „automatu” uprawnienia do kierowania pojazdem z przyczepą do wszystkich pozostałych kategorii prawa jazdy, które Pan posiadał, zatem prawdopodobnie ważność badań na CE została „podpięta” pod ważność badań na kat. BE.

Proszę pamiętać, że zrobienie badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do przedłużenia ważności kat. C i CE nie upoważni Pana do prowadzenia pojazdu zawodowo. Dopiero wykonanie badań lekarskich i psychologicznych wymaganych ustawą o transporcie drogowym (tj. wydanych na drukach zgodnych ze wspomnianą ustawą) oraz odbycie kursu w zakresie kwalifikacji zawodowej kierowców, tj. Szkolenia Okresowego w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E, dostarczenie wszystkich dokumentów do urzędu i wymiana prawa jazdy z na nowo wbitym kodem 95 upoważni Pana do prowadzenia pojazdu ciężarowego bądź ciężarowego z przyczepą/naczepą zarobkowo.

Karolina Romanowicz