Ekspert wyjaśnia

Zbigniew Drexler o tekstach umieszczanych na tabliczkach do znaków drogowych

8 stycznia 2018

Zbigniew Drexler o tekstach umieszczanych na tabliczkach do znaków drogowych
Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek (fot. J. Michasiewicz, fot. znaku drogowego przesłane przez Czytelnika)

Czytelnik tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS pyta o czy znak jest zgodny z przepisami?

Odpowiada Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek: Przedstawiony znak zakazu z tabliczką precyzującą jago znaczenie jest zgodny z przepisami, zwłaszcza z par. 1 ust. 4, par. 2 ust. 4 i 9 i par. 18 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Oznacza on, że znak dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t, a nie 3,5 t, jak by to było w przypadku zamieszczenia symbolu znaku bez podania jego masy.

Wątpliwości natomiast może budzić tekst zamieszczony na tabliczce. Jak rozumieć „wjazdy docelowe”? Czy odnoszą się one do wjechania do celu na danej ulicy, czy - jak może ktoś rozumieć - również „do celu” na dalszym odcinku tej ulicy (poza najbliższym skrzyżowaniem), a nawet na innych ulicach, co oznaczałoby, że znak dotyczy tylko ruchu przelotowego? Z kolei określenie co to jest, w tym przypadku, ruch przelotowy także może wywoływać różne interpretacje. Należy pamiętać, że kierowcy nawet świadomie niestosujący się do istniejącego oznakowania, zawsze wykorzystują wszelkie niejasności w tymże oznakowaniu, aby uzasadniać swoją nieprawidłową jazdę.

Dlatego też umieszczane na znakach, a najczęściej na tabliczkach pod nimi, napisy precyzujące znaczenie znaku, zwłaszcza zakazu, do którego niestosowanie się podlega egzekwowaniu, powinny być jednoznaczne, zrozumiałe zarówno dla kierujących, jak i organów kontroli ruchu.

Jeżeli zaś chodzi o rozważany przykład, to w podanej tu dość szczególnej sytuacji, spotyka się zwykle napisy w rodzaju: „Nie dotyczy dojazdu do posesji nr: …..”. Jest to konkretne i łatwe do sprawdzenia wyrażenie zakazu, co należy polecić uwadze organizatorów ruchu zanim zdecydują się umieścić jakikolwiek napis precyzujący znaczenie znaku drogowego.

Zbigniew Drexler