Ekspert wyjaśnia

Karta drogowa przy przewozie rzeczy lub osób

3 maja 2009

Pytanie: Czy kierowcy przewożący rzeczy powinni mieć kartę drogową?
Odpowiedź:Obecnie w przypadku kierowców prowadzących pojazdy poniżej 3,5 t dmc w krajowym lub międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy nie ma obowiązku stosowania kart drogowych w celu rejestracji czasu pracy. Wymóg używania karty drogowej był przewidziany w ustawie z 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2001 r. nr 123, poz. 1354). Teraz jednak ten akt prawny już nie obowiązuje, został zastąpiony przez ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 ze zm.). W nowej ustawie nie ma podstawy prawnej do stosowania formularza przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej. A zatem rozporządzenie przestało obowiązywać. Wzór ten można więc stosować na potrzeby firmy (np. żeby ułatwić wewnętrzne rozliczanie paliwa), ale organy kontrolne nie mają podstaw żądać takiego dokumentu w trakcie kontroli drogowej.

Pytanie: Czy kartę drogową muszą mieć kierowcy przewożący osoby?
Odpowiedź:Obowiązku stosowania karty drogowej nie ma również, jeśli chodzi o przewóz drogowy osób. Jednak w przypadku kierowców wykonujących przewozy regularne na odcinku do 50 km wymaga się stosowania rozkładów czasu pracy. Te dokumenty niektórzy nazywają też potocznie kartami drogowymi, chociaż nie mają wiele wspólnego z kartami, które obowiązywały pod rządami ustawy z 24 sierpnia 2001 r. Pamiętaj, że z chwilą gdy kierowca, który kierował pojazdem do 3,5 t dmc, przesiada się do pojazdu o masie powyżej 3,5 t, należy go zaopatrzyć w zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu powyżej 3,5 t za dni nieudokumentowane wykresówkami.

Odpowiedzi udzielił: Łukasz Wilczkowski, doradca ds. przewozów towarów niebezpiecznych ADR, biegły sądowy z zakresu przepisów ADR/AETR, w latach 2003–2006 młodszy inspektor ITD