Ekspert wyjaśnia

Karta rowerowa dla dzieci z Ukrainy - mówi Piotr Romek, dyrektor WORD Łódź

16 maja 2022

Karta rowerowa dla dzieci z Ukrainy - mówi Piotr Romek, dyrektor WORD Łódź
Piotr Romek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi (fot. WORD w Łodzi)

Do redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS wpłynęło zapytanie z Łodzi. Podniesiono ważną kwestię - karty rowerowej dla dzieci z Ukrainy. Dzieci, które nie chodzą do szkoły, nie znają wystarczająco języka polskiego są wykluczone. Ich rodzice pytają - jak nasze dzieci mogą korzystać np. z rowerów miejskich? Przypomnijmy - rodzice tych dzieci wypożyczając rower składają oświadczenie, że dziecko ma kartę rowerową. I tu wykluczenie. Z problemem zwróciliśmy się do Piotra Romka, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Pytanie red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Panie Dyrektorze jak jesteście Państwo w stanie pomóc dzieciom z Ukrainy, które nie chodzą jeszcze do szkoły co wyklucza szkolną możliwość zdobycia karty rowerowej, a dalej - sytuacja ta wyklucza je z możliwości korzystania np. z rowerów miejskich? Dzieci muszą poznać zasady ruchu drogowego w Polsce i zdać egzamin. Proszę o stanowisko w przywołanej kwestii, może radę lub działanie.

Odpowiada Piotr Romek, dyrektor WORD Łódź: W obecnym stanie prawnym kartę rowerową wydaje dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej dyrektor placówki. W szkole przeprowadzane jest szkolenie i egzamin. Jeżeli dziecko nie chodzi do szkoły podstawowej to może odbyć szkolenie w WORD lub super OSK i zdać egzamin w tych ośrodkach.

Do chwili obecnej rodzice dzieci z Ukrainy nie zgłosili nam osobiście takiego zapotrzebowania. Może wynika to z braku znajomości polskich regulacji w tym zakresie.

Problemem byłby zapewne język. Nasi pracownicy nie znają języka ukraińskiego i przeprowadzenie szkolenia musiałoby się odbyć z tłumaczem. Podobnie jest z testami egzaminacyjnymi. WORD dysponuje tylko testami w języku polskim. Nie mamy informacji by w kraju jakiś ośrodek dokonał tłumaczenia testów na język ukraiński bądź rosyjski. Jeżeli będzie taka potrzeba to WORD w Łodzi jest gotów partycypować w wynajęciu tłumacza. Mamy również nadzieję na społeczną mobilizację i wskazanie nam osoby, która pomoże nam w tłumaczeniu testów i przeprowadzeniu zajęć.

Kwestia testów w języku ukraińskim była już zgłaszana do pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nauczyciele szkół podstawowych też spotykają się z tym problemem. Z relacji policji uczestniczącej w egzaminach na kartę rowerową wiemy, że dzieci nie znające języka polskiego nie przystępują do egzaminu choć wykazują się dużą sprawnością w jeździe rowerem i bez trudu pokonują tor sprawnościowy.

Podkreślam, że WORD w Łodzi jest gotów przeprowadzić szkolenie dla dzieci z Ukrainy, tak by bezpiecznie mogły uczestniczyć w ruchu drogowym - jeżeli będzie do nas zgłoszone takie zapotrzebowanie.

Piotr Romek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi