Ekspert wyjaśnia

Kształtuj samoocenę kursanta

29 sierpnia 2010

Pytanie: Dlaczego ryzykujemy i jak zachęcać młodych kierowców do unikania ryzyka na drodze?

Odpowiedź: Jeśli chcemy kształtować bezpieczne zachowania kursantów, powinniśmy zrozumieć różne wymiary związane z pojęciem ryzyka a w szczególności - z zagadnieniem ryzykownych zachowań na drodze.

Jedną z teorii, za pomocą której łatwiej zrozumieć ryzykowne zachowania na drodze jest koncepcja homeostazy ryzyka. Wedle tej teorii, ludzie działają zgodnie z zasadą zapewniającą pewien stały poziom akceptowalnego ryzyka. Zgodnie z tym, kierowcy dostosowują swoje działania do postrzeganego stopnia ryzyka. Przykładowo, nie zapinając pasów bezpieczeństwa, odruchowo jedziemy z mniejszą prędkością, a świadomość posiadania kilku poduszek powietrznych skłania nas do przyspieszenia.

Postrzeganie stopnia ryzyka za kierownicą uzależnione jest od: przekonań kierowcy, znajomości statystyk, oceny miejsca - czasu - prędkości, postrzeganej umiejętności kontroli pojazdu oraz emocji, jakie odczuwa za kierownicą. Kierowcy najczęściej wykorzystują samochodowe i drogowe systemy bezpieczeństwa nie tyle do zmniejszania ryzyka, co do możliwości zwiększenia prędkości jazdy.

Zgodnie z teorią homeostazy ryzyka, kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach jest obniżanie akceptowalnego poziomu ryzyka u kierowców.

Jednym z psychologicznych systemów bezpieczeństwa jest samoocena.

Bez poczucia własnej wartości żaden argument na rzecz ochrony swojego życia nie miałby racji bytu. Świadomość jego wartości jest oznaką zdrowia psychicznego.

Jednak poziom poczucia wartości własnego życia zmienia się z upływem czasu. Nie jest też jednakowy dla wszystkich. Jako wykładowca lub instruktor możesz, odpowiednio komunikując się ze swoimi kursantami, przyczyniać się do wzrostu ich samooceny poprzez pozytywne nastawienie oraz postawę wyrażającą akceptację i autentyczny szacunek. Z drugiej strony, poprzez nieumiejętną krytykę i brak wiary w sukcesy kursantów, możesz wpływać na obniżenie poczucia ich własnej wartości.

Więcej na temat ryzyka i zachowaniach ryzykownych na drodze dowiesz się na szkoleniu

“Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”.

Odpowiedzi udzieliła: Zuzanna Wiśniewska, psycholog