Ekspert wyjaśnia

Twój syndrom wypalenia zawodowego

29 sierpnia 2010

Pytanie: Co to jest wypalenie zawodowe?

Odpowiedź: Wykładowcy i instruktorzy jazdy, jako osoby stale pracujące na rzecz innych ludzi, są szczególnie narażeni na syndrom wypalenia zawodowego.

Stan ten przejawia się chronicznym zmęczeniem, brakiem zadowolenia z pracy, brakiem motywacji do pracy, ogólnym niezadowoleniem z życia i postrzeganiem go jako ponurego i trudnego oraz poczuciem osamotnienia.

Oprócz emocjonalnego wyczerpania i poczucia braku sensu własnych działań, charakterystycznym elementem wypalenia zawodowego jest depersonalizacja, czyli obniżenie wrażliwości na innych ludzi (np. kursantów), cyniczne podejście i dystansowanie się od nich.

Skutkiem wypalenia zawodowego jest niska efektywność i jakość pracy, brak satysfakcji z życia zawodowego i prywatnego.

Syndrom ten rozwija się stopniowo i nie wszystkie objawy pojawiają się od razu.

Na szkoleniu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” dowiesz się, w jaki sposób rozpoznać stopień rozwoju syndromu wypalenia zawodowego oraz jakie są sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

Odpowiedzi udzieliła: Zuzanna Wiśniewska, psycholog