Ekspert wyjaśnia

Licencja a zezwolenie

6 maja 2007

Pytanie: Czy trzeba mieć licencję, ubiegając się o zezwolenie. Czy posiadanie licencji przewozowej oraz spełnienie wszystkich wymogów związanych z koniecznością uzyskania takiego dokumentu jest konieczne przy ubieganiu się o zezwolenie na regularny krajowy przewóz osób?

Odpowiedź: Tak. Do wniosku o wydanie zezwolenia na krajowy regularny przewóz osób trzeba dołączyć m.in. kserokopię licencji. Nie można wiec najpierw złożyć wniosku o zezwolenie, a potem wystąpić o licencję przewozową. Wynika to z tego, że podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Przedsiębiorcy udziela się licencji m.in., gdy: • jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych, • posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany, • zatrudnia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Podstawa prawna: Art. 5 i 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 ze zm.).