Ekspert wyjaśnia

Przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia

6 maja 2007

Pytanie: Czy przyczyną odmowy wydania zezwolenia na regularny przewóz osób może być to, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii autobusowych?

Odpowiedź: Tak. Organy administracji mogą odmówić wydania zezwolenia na krajowe przewozy regularne, np. w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji. Przyczyną odmowy udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym może być również sytuacja, w której zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników. Przyczyną odmowy wydania zezwolenia może być również to, że jego wydanie ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych.

Podstawa prawna: Art. 5 i 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 ze zm.).