Ekspert wyjaśnia

Mandat kosztem

Autor: Odpowiedzi udzielił: adwokat Marcin Boruc

14 maja 2006

Pytanie: Czy mandaty pracownika nie są kosztem firmy?

Odpowiedź: Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu refundacji pracownikowi mandatów za przekroczenie przepisów drogowych. Nie da się ich bowiem uznać za uzasadnione potrzebami pracodawcy. Interpretację takiej treści wydał naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego (sygn. PUS I/423/37/05), odpowiadając na pytanie podatnika w sprawie skutków w CIT, jakie niesie ze sobą refundacja pracownikowi wydatków poniesionych na mandaty za przekroczenie prędkości i złamanie przepisów drogowych. Pracownik zapłacił te mandaty w czasie podróży służbowych, w które wysyłała go spółka. Były to podróże zagraniczne. Poza krajem odbywały się samolotem, ale w Polsce samochodem. Pracownik wykorzystywał wtedy swoje prywatne auto. Dzięki temu był bardziej mobilny, a że lubił szybką jazdę, mógł w danym czasie wykonać więcej czynności. Dlatego pracodawca uznał, że przyczynia się do zwiększenia jego przychodu. Postanowił mu więc zwrócić pieniądze za mandaty i chciał zaliczyć tę kwotę do kosztów swojej działalności, uzasadniając to związkiem wydatków z przychodami spółki. Nie był jednak pewien, czy ma do tego prawo. W wydanej interpretacji naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyłączeniem tych, które wymienia art. 16 ust. 1 tej ustawy (m.in. kary umowne, spłata odsetek, odpisy na fundusze tworzone przez podatnika, na ulepszenie środków trwałych itd.). Zwrócił uwagę, że nie wszystkie wydatki, nawet jeśli nie są wymienione w art. 16 ust. 1, stanowią koszt uzyskania przychodów. Jest to bowiem uzależnione od takiego powiązania wydatku z przychodem, który oznacza, że poniesienie go obiektywnie miało lub mogło mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Zdaniem naczelnika rekompensata mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie da się bezpośrednio połączyć z określonym przychodem podatnika. Związek ten nie jest ani bezpośredni, ani nawet pośredni. Dlatego nie można jej uznać za koszt działalności.