Ekspert wyjaśnia

Na ścieżce rowerowej

17 czerwca 2007

Pytanie: Jak mamy zachowywać się na ścieżce i poza nią?

Odpowiedź: Główna zasada: szanujmy się nawzajem. “Problemy wtargnięcia na ścieżkę, to w dużej mierze kwestia mentalności — mówi Aleksander Wiącek z Porozumienia Rowerzystów.” — Kiedy widzę, że ktoś chodzi po ścieżce rowerowej, podjeżdżam do takiej osoby i staram się grzecznie zwrócić jej uwagę, że może to skończyć się dla niej wypadkiem. Podobnie rzecz się ma z rowerzystami, którzy wjeżdżają na część chodnika. Jedno i drugie jest niewłaściwe. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym, obowiązkiem rowerzysty jest korzystanie ze ścieżki rowerowej, jeśli ma taką możliwość. Rowerzyści muszą pamiętać, że wtargnięcie na chodnik może spowodować otrzymanie mandatu w wysokości 50 zł — mówi podinspektor Artur Ertmann, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KMP. — Pamiętajmy również, że w przypadku przejścia dla pieszych, które przecina ścieżkę rowerową, kierujący rowerem musi ustąpić pierwszeństwa pieszym. Nie zapominajmy, że na ścieżce obowiązuje ruch prawostronny.