Ekspert wyjaśnia

Podatek od przyczep

17 czerwca 2007

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na dowozie materiałów budowlanych na różne budowy (nie jestem rolnikiem). Wykorzystuję w tym celu również przyczepy, które wchodzą w skład zespołu pojazdów. Chodzi o przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton. Czy od tych przyczep płacić podatek od środków transportowych?

Odpowiedź: Tak. W tym przypadku istotne znaczenie ma to, że przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku rolnego, a środki transportu będące na jego wyposażeniu, w tym przyczepy, wykorzystuje do działalności gospodarczej niezwiązanej z działalnością rolniczą. Z tych względów przyczepy będące w posiadaniu przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, są opodatkowane podatkiem od środków transportu, niezależnie od tego, czy wchodzą w skład zespołu pojazdów, czy też są wykorzystywane samodzielnie.

Podstawa prawna: Art. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).