Ekspert wyjaśnia

Od kiedy nowe normy czasu pracy kierowców?

17 czerwca 2007

Pytanie: Niedawno jeden z moich kierowców został skontrolowany przez inspekcję ruchu drogowego. Okazało się, że przekroczył ograniczenia wynikające ze zmienionych norm czasu pracy. Od kiedy obowiązują nowe przepisy i co się w nich zmieniło?

Odpowiedź Ministerstwa Transportu: Od 11 kwietnia 2007 r. obowiązują w Polsce nowe normy czasu pracy kierowców. Wynikają one bezpośrednio z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu. W zakresie norm czasu prowadzenia i odpoczynku kierowców rozporządzenie wprowadza zmiany, które są tylko nieco inne od obecnie obowiązujących. Nowym rozwiązaniem jest określenie maksymalnej normy tygodniowego czasu prowadzenia - 56 godzin, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnie obowiązującej normy dwutygodniowego czasu prowadzenia - 90 godzin. Kierowców pozostających w stosunku pracy w dalszym ciągu obowiązują normy czasu pracy określone przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Dzienny czas odpoczynku wynosi, tak jak obecnie, 11 nieprzerwanych godzin. Alternatywnie, dzienny odpoczynek można wykorzystać w częściach. Nowe przepisy dopuszczają jednakże dzielenie odpoczynku na dwie, a niej jak dotychczas - na trzy części, z których jedna musi trwać co najmniej trzy godziny, a druga dziewięć godzin. Kierowca w dalszym ciągu nie może prowadzić dłużej niż cztery i pół godziny bez przerwy. W zakresie odpoczynku tygodniowego nowe rozporządzenie stanowi, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca powinien wykorzystać, co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku (w wymiarze 45 godzin) lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony, który następnie podlega wyrównaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 102 z 11 kwietnia 2006 r.).