Ekspert wyjaśnia

O bezpiecznych przejazdach kolejowo-samochodowych

23 sierpnia 2009

Pytanie: Ile przejazdów kolejowo-drogowych jest w Polsce?

Odpowiedź: Mówimy o czterech podstawowych kategoriach przejazdów: A, B, C, D. Jest ich w Polsce około 15 tysięcy, z czego około 13 tysięcy stanowią przejazdy na liniach eksploatowanych. Do AutoMapy zostaną wprowadzone przejazdy znajdujące się na liniach kolejowych, po których jeżdżą pociągi.

Pytanie: Czym różnią się te kategorie?

Odpowiedź: Kategoria A to przejazdy zabezpieczone rogatkami i strzeżone przez dróżników przejazdowych, przejazdy kategorii B to przejazdy z półrogatkami i samoczynną sygnalizacją świetlną. Przejazdy kategorii C zabezpiecza sygnalizacja świetlna, zaś przejazdy kategorii D krzyż św. Andrzeja i znak STOP.

Pytanie: Na których kategoriach przejazdów dochodzi do największej liczby wypadków?

Odpowiedź: Na przejazdach kategorii C i D.

Pytanie: Ile jest tych przejazdów?

Odpowiedź: Na liniach eksploatowanych ponad 9500.

Pytanie: Dlaczego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zabezpieczy wszystkich przejazdów rogatkami?

Odpowiedź: Kategorie przejazdów kolejowo-drogowych i sposób ich zabezpieczenia określa rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Rozporządzenie to wyraźnie określa, jakie warunki musi spełniać skrzyżowanie linii kolejowej z drogą kołową, aby je zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii. Poza tym, każdy przejazd kolejowo-drogowy jest zabezpieczony znakami drogowymi, do których kierowcy powinni się stosować. Okazuje się, że nawet rogatki nie są w stanie zatrzymać kierowców. Kierowcy potrafią wjechać na zamknięty przejazd i zniszczyć rogatki, nie mówiąc o slalomach pomiędzy półrogatkami na przejazdach kategorii B.

Pytanie: Jakie to są warunki?

Odpowiedź: Kategoria przejazdu zależy między innymi od rodzaju drogi, z którą krzyżuje się linia kolejowa, iloczynu ruchu oraz od prędkości pociągów.

Pytanie: Co to jest iloczyn ruchu?

Odpowiedź: Jest to iloczyn ilości pojazdów drogowych i szynowych przejeżdżających przez przejazd w ciągu doby.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniewem Zarychta, - członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe s.a.