Ekspert wyjaśnia

Opłata za kolejny egzamin

18 lipca 2010

Pytanie: Witam i mam pytanie, czy osoby które nie zdały testu musza zapłacić pełną odpłatność? A jesli tak to ile? ostafin

Odpowiedź:Możemy się domyślać, że autor tego pytania zapisał się na egzamin tak zwany "pełny", to znaczy na części teoretyczną i praktyczną egzaminu państwowego.

Części teoretycznej kandydat na kierowcę nie zaliczył zatem nie został  dopuszczony do egzaminu praktycznego. W takim to przypadku osoba ta przed egzaminem wniosła do WORD-u opłatę 134 zł. W skład tej kwoty wchodził koszt egzaminu teoretycznego 22 zł oraz 112 zł za egzamin praktyczny.

Przy kolejnym zapisywaniu się na egzamin "pełny" osoba ta poniesie następujące koszty ponownego egzaminu teoretyczny - 22 zł oraz opłatę za egzamin praktyczny zmniejszaną do 50%, to jest 56 zł. Zatem łączny koszt zapisania się na ten sam egzamin będzie wynosił 78 zł.

Istnieje także możliwość zapisania się w "drugim podejściu" ostrożniej, tylko na egzamin teoretyczny. Wówczas opłata 22 zł tylko za egzamin  teoretyczny zostanie wykorzystana z pozostałych 56 zł, która to kwota nazywana jest w WORD-zie "nadpłatą".

Pozostała w WORD-zie różnica z tych kwot, to jest 56 - 22 = 34 zł zostanie bowiem wykorzystana na poczet późniejszej opłaty za egzamin praktyczny.

Jeśli te zawiłości nie są do końca zrozumiałe proponuję bezpośrednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta WORD, osoby tam pracujące "przerabiają" te różne warianty opłat na codzień.

Nie jest rzadkością, że w przypadku nie przystąpienia do egzaminu zapisujące się osoby pytają, dlaczego opłata w wymiarze 50% jest potrącana. Przypadek ten występuje wówczas, gdy WORD zabezpieczy termin egzaminu i przygotuje się, a osoba zapisana nie przystąpi do niego. Podobnie potrącą się również opłatę 50% kosztów w przypadku niezgłoszenia się na egzamin teoretyczny lub praktyczny.

Warto pamiętać, że wymieniane kwoty dotyczą egzaminu na kategorię B, choć podobny system naliczania opłat występuje także w innych kategoriach.

Nie warto szukać tańszego rozwiązania w innym WORD-zie, opłaty te są dokonywane na podstawie Dziennika Ustaw i oczywiście obowiązuje w całym kraju. W tym zakresie

WORD-y nie posiadają możliwości tworzenia innego sposobu naliczania opłat (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.10.2005 r., Dz. U. Nr 217, poz.).

Pozostaje życzyć szczęścia na następnym egzaminie, rzecz jasna i teoretycznym i praktycznym. Pozdrawiam

Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Tomczak, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach