Ekspert wyjaśnia

Przewóz osób pojazdem szkoleniowym

Autor: Janusz Jokiel, egzaminator

2 kwietnia 2006

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację następującej sytuacji. Ośrodek szkolenia kierowców posiadający równocześnie uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów użył autobusu przeznaczonego do prowadzenia nauki jazdy do przewiezienia uczestników kursu instruktorskiego na egzamin. Autobusem kierowali uczestnicy kursu nie będący pracownikami ośrodka szkolenia a posiadający kategorię D prawa jazdy. Czy był to przejazd na potrzeby własne czy okazjonalny? Czy w takim przypadku należy uzyskiwać specjalne zezwolenie? Z poważaniem

Odpowiedź: Pytający nie wyjaśnia, czy przejazd dotyczył egzaminu wewnętrznego, czy też egzaminu państwowego organizowanego w celu uzyskania uprawnień. Odpowiedź na to pytanie nie zmienia specjalnie sytuacji, gdyż przepisy o prowadzeniu kursu instruktorów takiej sytuacji nie przewidują. Jednakowoż, gdyby to było w ramach samego kursu – można by liczyć na zdroworozsądkowe podejście służb kontrolnych jako przejazd w ramach szkolenia. Zezwolenie na przebywanie dodatkowo 1 osoby szkolonej w pojeździe dotyczy szkolenia w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu, a tym razem uczestnik szkolenia posiada takie uprawnienia. Natomiast w przypadku dojazdu do egzaminu państwowego mamy do czynienia z przewozem osób. Ponieważ są to uczestnicy kursu organizowanego przez ośrodek to organizator mógłby ich potraktować jako osoby w stosunku, do których jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia ich potrzeb. Taki obowiązek powinien być wtedy wpisany regulamin kursu. I tu dochodzimy do zderzenia z przepisami. Autobus ten nie podlega przepisom o transporcie drogowym dopóki jest wykorzystywany bezpośrednio do celów szkoleniowych. Natomiast w przypadku wykorzystywania go do przewozu pracowników i ich rodzin oraz np. uczestników kursu, Ośrodek winien wystąpić do odpowiedniego Urzędu o zezwolenie na przewozy drogowe na potrzeby własne i otrzymać wypis do tego pojazdu. Przepisy w tej sytuacji przewidują, że taki pojazd musi być prowadzony przez właściciela lub pracownika Ośrodka.