Ekspert wyjaśnia

W kamizelkach ostrzegawczych na drogach Europy

2 kwietnia 2006

Pytanie: Czy wjeżdżąjąc aktualnie na teren Czech należy mieć w pojeździe kamizelkę odblaskową (kolor) i w jakiej ilości. Dla kierowcy, dla pasażerów? Janusz K.

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniem uzyskanym od Ambasady Czech w Warszawie – kamizelki odblaskowe dla indywidualnych osób nie są obowiązkowe na terenie Czech. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wyjaśnienie dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych. Tak więc obowiązują tylko kierowców tzw. samochodów handlowych.

Pytanie: W innych krajach Europy?

Odpowiedź: Kamizelki ostrzegawcze dla podróżujących samochodami osobowymi obowiązują w Austrii, Włoszech i Hiszpanii oraz Chorwacji (od 1.1.2006), Finlandii, Hiszpanii, Portugalii. Obowiązek posiadania kamizelek zapowiadali także Niemcy (aktualnie obowiązują dla pojazdów ciężarowych i autobusów). Nie ma znaczenia ich kolor, muszą jednak spełniać wymagania normy EN471. Odblaskowa kamizelka nie może być schowana w bagażniku. Musi być w kabinie samochodu po to, żeby w razie unieruchomienia pojazdu osoba wysiadająca mogła od razu w nią się ubrać. Policja już na granicach sprawdza, czy w samochodzie jest przynajmniej jedna kamizelka, jej brak jest karany mandatem. Samo posiadanie kamizelki nie wystarcza. Każda osoba opuszczająca unieruchomiony na drodze samochód musi ją mieć na sobie.

W Austrii: Od 1 maja 2005 wszedł w życie przepis nakładający na użytkowników dróg (kierowców i pasażerów pojazdów) obowiązek zakładania kamizelek ostrzegawczych, jeśli opuszczają pojazd w razie awarii samochodu lub wypadku. Przepis obowiązuje na autostradach i innych drogach na obszarze niezabudowanym. Policja oraz służby graniczne przy wjeździe do Austrii kontrolują czy wjeżdżający pojazd na terytorium kraju posiada co najmniej jedna kamizelkę. Brak kamizelki jest karany mandatem w wysokości minimum 21 €.

We Włoszech kamizelka jest wymagana podczas pobytu poza autem na autostradach i drogach szybkiego ruchu, również w zatokach parkingowych. Kolor dowolny: czerwonym, pomarańczowy lub żółty.

W Hiszpanii: Przepisy nieco łagodniejsze niż w Austrii. Policja nie może sprawdzać, czy kierowca ma kamizelkę w aucie, lecz tylko czy założył ją w określonych sytuacjach. Za brak kamizelki mandat do 91 €.

W Portugalii: Za brak kamizelki ostrzegawczej policja może ukarać mandatem od 60-600 €.

Pytanie: A w Polsce, czy istnieje obowiązek posiadania i używania kamizelek ostrzegawczych?

Odpowiedź: Kamizelki odblaskowe w Polsce nie są obowiązkowe. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje: "Art. 41. Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym." Artykuł ten pochodzi z rozdziału 5 "Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach" w/w ustawy. Polska policja zaczyna promować na polskich drogach używanie odblaskowych strojów ochronnych. Kamizelka odblaskowa winna odpowiadać normie ÖNORM EN 471 (Dyrektywa 89/686/EEC). Tak więc aktualnie kamizelkę muszą posiadać jedynie pewne grupy transportowe jak np. kierowcy przewożący materiały niebezpieczne.