Ekspert wyjaśnia

Robert Łysakowski: Niepełnosprawny bez karty parkingowej

9 lutego 2013

Pytanie: Witam serdecznie.

b60ec12e01c2611762b80d266cb8bc8852b80120

Mam zapytanie dotyczące znaku T29 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miałem wypadek i wiem, że do czasu operacji kolana będę zmuszony poruszać się o kulach i w ortezie (łącznie z rehabilitacją, to będzie jakieś 6 miesięcy). W związku z zaistniałą sytuacją, mam pytanie, jak mam coś do załatwienia wożą mnie różne osoby, ponieważ sam nie mogę kierować. Czy kierowca, który mnie przewozi i czeka na mnie pod urzędami ma prawo się zatrzymać na miejscu dla niepełnosprawnych, z racji mojego czasowego kalectwa? Jeżeli tak, to jakie przepisy to regulują? Ostatnio straż miejska wlepiła mojemu kierowcy/koledze mandat, za to że stał na tym miejscu, mimo, że widzieli, że właśnie wracam z urzędu miasta i powiedzieli, że muszę mieć niebieską tabliczkę w samochodzie. Jak to wygląda, czy faktycznie muszę sobie na pół roku wyrabiać taka tabliczkę, czy jest jakiś przepis, który zezwala osobie przewożącej osobę niepełnosprawną na zatrzymanie się na miejscu dla inwalidy bez konsekwencji??? Pozdrawiam, Bartek.

Odpowiedź: Szanowny Panie Bartku.

2ef78fc3d2fbdb0dcede8cc27824dc06026f9b51

Robert Łysakowski (fot.), mł. asp., asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (Fot.: PD@N 455-32-33)

Tabliczka T29 umieszczana zazwyczaj pod znakiem D-18 lub jego pochodnymi informuje o tym, iż miejsce parkingowe przeznaczone jest dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę (§ 52 ust. 6 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych). Jak wynika z treści powyższego zapisu jest to miejsce parkingowe przeznaczone dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej lub kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, lecz niezbędnym warunkiem jest to, iż osoba niepełnosprawna poruszająca się takim pojazdem musi być osobą uprawnioną. Uprawnienia te wynikają z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, w którym jednoznacznie wskazane jest, że stosowne uprawnienia dotyczące osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub kierujących pojazdami przewożącymi takie osoby przysługują im tylko wtedy, jeśli pojazd samochodowy jest należycie oznakowany kartą parkingową. Jest to podstawowy warunek skorzystania z uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej w ruchu drogowym z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego. Tak więc, nabycie stosownych uprawnień następuje po przez uzyskanie przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej karty parkingowej oraz po odpowiednim oznakowaniu tą kartą pojazdu samochodowego, którym się porusza. Jeśli nie zostanie on spełniony uprawnienia te osobie takiej nie przysługują. Wskazać należy, iż w ostatnim okresie służby kontrolne bardzo rygorystycznie podchodzą do zagadnień związanych z miejscami parkingowymi przeznaczonymi do postoju pojazdów, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, co jest zrozumiałe, ma odpowiednie umocowania prawne oraz społeczną aprobatę. Ustawodawca określił wysokie kary dla kierowców, którzy nie posiadają stosownych uprawnień i korzystają z przywilejów przysługującym osobom niepełnosprawnym w ruchu drogowym. Jednak przy wykonywaniu swoich czynności służbowych funkcjonariusze służb porządkowych muszą stosować przepisy regulujące postępowanie w tego typu sprawach w pełnym zakresie i niemożliwa jest dowolna ich interpretacja lub wybiórcze stosowanie. Aby mógł Pan korzystać z tych przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym musi Pan spełnić wymóg posiadania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, którą to należy odpowiednio oznakować pojazd. Z poważaniem mł. asp. Robert Łysakowski

Odpowiedzi udzielił: mł. asp. Robert Łysakowski, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie