karta parkingowa
Karta parkingowa w formacie cyfrowym?
Legislacja

Karta parkingowa w formacie cyfrowym?

15 maja 2024

Do redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS zadzwonił Czytelnik, sugerował podjęcie ważnego tematu, rozwiązania tak bardzo ułatwiającego naszą codzienność, a mianowicie potrzeby rozszerzenia listy dostępnych dokumentów cyfrowych. W tym samym momencie pojawiła się informacja o cyfrowej europejskiej karcie parkingowej. W Parlamencie Europejskim udało się - prawie jednomyślnie - przegłosować nowe przepisy.

„Kopertowa” patologia
Legislacja

„Kopertowa” patologia

24 marca 2021

Nadal odnotowywane się przypadki posługiwania się przez kierowców nielegalnymi kartami parkingowymi. Dokładnie chodzi o proces uzyskiwania kilku kart. Na tę patologię postanowiła zwrócić uwagę Małgorzata Pępek i w tym celu powstała interpelacja poselska, którą skierowano do ministra rodziny i polityki społecznej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Innym problemem jest obrót fałszywymi kartami.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych kierowców
Legislacja

Ułatwienia dla niepełnosprawnych kierowców

5 lutego 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, którego celem jest uproszczenie procesu starania się o tytułowe uprawnienia. 

Bezterminowa karta parkingowa dla niepełnosprawnego?
Legislacja

Bezterminowa karta parkingowa dla niepełnosprawnego?

7 stycznia 2021

Według informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, nie będzie powrotu do bezterminowej karty parkingowej dla niepełnosprawnego kierowcy.

Pełnosprawni, jazda stąd!
Ogłoszenia

Pełnosprawni, jazda stąd!

17 grudnia 2019

Urząd Miasta Łodzi w dniu wczorajszym zainaugurował kampanię informacyjną pod hasłem: „PEŁOSPRAWNI, JAZDA STĄD!”. Cel – zwrócenie uwagi na bezprawnie zajmowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby nieuprawnione.

W sprawie bezpłatnych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
Legislacja

W sprawie bezpłatnych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

2 kwietnia 2019

Czy jest możliwość regulacji - w skali całego kraju - przepisów dotyczących miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych? Czy mogą być one bezpłatne? Na tak postawione pytanie stanowisko resortu infrastruktury przedstawił Andrzej Bittel. Wskazał na obowiązujące - znowelizowane w roku 2016 - przepisy. W sprawie opłat odesłał do samorządu.

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie stref płatnego parkowania
Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie stref płatnego parkowania

5 września 2018

Zdecydowanie wiele kontrowersji ostatnio wzbudzają strefy płatnego parkowania. Tym razem wypowiedział się – w imieniu resortu infrastruktury – Marek Chodkiewicz

Karta parkingowa dla kombatantów i represjonowanych?
Legislacja

Karta parkingowa dla kombatantów i represjonowanych?

24 kwietnia 2018

Kancelaria Sejmu RP odnotowała w wniesiony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - zmiany
Legislacja

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - zmiany

7 stycznia 2016

(531a-25 fot. jola michasiewicz) Poseł Józef Brynkus zgłosił do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra zdrowia interpelację (nr 110) w sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone ostatnio...

Już obowiązuje nowa karta parkingowa dla niepełnosprawnych
Legislacja

Już obowiązuje nowa karta parkingowa dla niepełnosprawnych

1 lipca 2015

Powyżej wzór nowej karty, każda opatrzona hologramem. To zabezpieczenie - hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego o wymiarach 15 mm x 15 mm, którego krawędzie usytuowane są w odległości 58 mm od lewej krawędzi karty i 68 mm od...

Ważność karty parkingowej nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.
Legislacja

Ważność karty parkingowej nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

14 listopada 2014

(506-79 fot. jola michasiewicz) W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2014.1589). Treść noweli brzmi: Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1,...

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

6 listopada 2014

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy przedłużenia możliwości korzystania z dotychczas obowiązujących kart parkingowych. Do dnia 30 czerwca...

Sejm wydłużył ważność kart parkingowych do połowy 2015 r.
Legislacja 1

Sejm wydłużył ważność kart parkingowych do połowy 2015 r.

10 października 2014

Zakończyło się 77. posiedzenie Sejmu RP, wśród podjętych decyzji - posłowie przyjęli ustawę zmieniającą nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wydłużają ważność wydanych osobom niepełnosprawnym kart parkingowych do upływu...

Pierwsze czytanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Pierwsze czytanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

8 października 2014

Rozpoczęło się 77. posiedzenie Sejmu RP (8, 9, 10 października 2014 r.). Podczas obrad posłowie będą debatowali (pierwsze czytanie) nad projektem ustawy zmieniającej nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2774) oraz niektórych innych ustaw. Projekt wydłuża ważność...

Wymiana kart parkingowych do 30 czerwca 2015?
Legislacja

Wymiana kart parkingowych do 30 czerwca 2015?

25 września 2014

Wniesiono komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawo o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy wydłużenia do dnia 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r. W...

Potrzebne kule czy wózek?
Przegląd prasy 1

Potrzebne kule czy wózek?

15 sierpnia 2014

(500-45-46 fot. policja) Potrzebne kule czy wózek? - taką propozycję "pomocy" mogli usłyszeć kierowcy bezprawnie parkujący na miejscach dla niepełnosprawnych. Akcję na parkingu przy markecie budowlanym przeprowadzili policjanci z chorzowskiej drogówki. Zbiegła się ona z...

Aktualizacja ePrawaDrogowego - kliknij i pobierz
Legislacja

Aktualizacja ePrawaDrogowego - kliknij i pobierz

3 lipca 2014

Dla odbiorców aktualizacji elektronicznego zbioru ePrawoDrogowe (epd) dostępna jest aktualizacja wg stanu prawnego na dzień 3 lipca 2014 r. Wśród aktów nowych - komplet zmienionych rozporządzeń regulujących sprawy związane z wydaniem karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub...

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu
Legislacja

Uprawnienia są przypisane do osoby, nie do samochodu

1 lipca 2014

We Francji miejsca dla parkowania dla niepełnosprawnych oznaczone są wyraźnie, a towarzyszące im znaki drogowe i ich tabliczki nie pozostawiają wątpliwości, ewentualnym chętnym do parkowania w tym wyznaczonym miejscu. Ostatnie foto pokazuje jak dbają o niepełnosprawnych...

Prawo o ruchu drogowym - weszła w życie nowela ustawy
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym - weszła w życie nowela ustawy

1 lipca 2014

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (2013.1446) zmienia zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Celem nowych przepisów jest...

Oto nowy wzór karty parkingowej
Legislacja

Oto nowy wzór karty parkingowej

30 czerwca 2014

Awers i rewers karty parkingowej dla osoby indywidualnej (497-24-25 epd) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało oczekiwane rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (2014.870). Określa ono: wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla...