Ekspert wyjaśnia

Segway na drogach publicznych?

30 października 2011

Pytanie: Kupiłem hulajnogę elektryczną typu SEGWAY. Czy mogę się nią poruszać po drogach publicznych?

Odpowiedź: Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Departament  Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu dotyczącym, co prawda pojazdu zbliżonego do hulajnogi z napędem elektrycznym to jest tzw. SEGWAY'a, omawiany pojazd nie odpowiada zdefiniowanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) pojazdom. Nie mieści się również w żadnej kategorii homologacyjnej przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. W ocenie Departamentu Dróg i Transportu Drogowego, ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poruszanie się przedmiotowym pojazdem na jezdni lub poboczu jest zabronione. Mając na uwadze, że urządzenie typu Segway nie odpowiada pojazdom opisanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz fakt, że nie określono  dla niego szczególnych zasad korzystania z dróg, w ocenie Ministerstwa Transportu ze względu na bezpieczeństwo, nie powinien on uczestniczyć w ruchu na jezdni. W obliczu braku uregulowania prawnego dotyczącego poruszania się hulajnogą z napędem elektrycznym należałoby poruszać się przedmiotową hulajnogą poza drogami publicznymi (np. place, podwórka, boiska, drogi prywatne, wewnętrzne). Należy podkreślić, iż Parlament Europejski i Rada procedują przepisy, dotyczące homologacji typu pojazdów kategorii L. Rząd Polski jest zainteresowany stworzeniem ram prawnych dla nowych środków transportu takich jak: środki transportu indywidualnego (Segway), a w szczególności zasad używania takich pojazdów oraz ustalenie dla nich warunków technicznych poprzez zmiany w kategoryzacji pojazdów kategorii L.

Słowa kluczowe drogi publiczne pojazdy segway