Ekspert wyjaśnia

To platforma dla każdego - mówi Tomasz Rogalski. Bezpieczeństwo się opłaca!

26 sierpnia 2022

To platforma dla każdego - mówi Tomasz Rogalski. Bezpieczeństwo się opłaca!
Tomasz Rogalski, analityk danych, specjalista ds. rynku pojazdów używanych w Polsce. Pomysłodawca i organizator społecznego projektu edukacyjnego car@.pl (fot. ze zbiorów Tomasza Rogalskiego)

Każdy kierowca, wielokrotnie kupuje i sprzedaje auto. I tu niezwykle pomocną jest platforma carQ. Czyli? - carQ.pl to platforma do weryfikacji danych i historii pojazdów. Na podstawie numeru rejestracji, VIN i daty pierwszej rejestracji sprawdzamy informacje o pojeździe użytkownika w wielu źródłach i zwracamy je w formie zbioru danych do przeglądania na ekranie komputera - informuje Tomasz Rogalski, pomysłodawca i organizator tego społecznego projektu edukacyjnego, a przede wszystkim analityk danych, specjalista ds. rynku pojazdów używanych w Polsce. Zakres informacji. Ekspert przygotowuje raportu z rynku, rzetelnie opracowane na podstawie danych o pojazdach, weryfikowanych właśnie na platformie carQ.pl. Opcją dodatkową (płatną) jest raport w formacie PDF zawierający dodatkowo szczegóły dotyczące szkód komunikacyjnych - jeżeli pojazd takie w swej historii posiada.

Wśród informacji o pojeździe znajdują się:

- dane techniczne pojazdu,

- historia pojazdu - w tym informacje z CEP

- informacje z Rejestru Zastawów Skarbowych,

- informacje eksploatacyjne,

- informacja o pochodzeniu pojazdu,

- informacje czy pojazd miał szkody komunikacyjne,

- informacje czy pojazd posiada ważne badania techniczne,

- informacje o ważności polisy OC,

- historia przebiegów + aktualny przebieg auta (nasz autorski algorytm, który w oparciu na zebrane dane szczątkowe wylicza przybliżony stan licznika na dzień weryfikacji danych),

Powyższe informacje Użytkownik może sprawdzić bezpłatnie. Wystarczy utworzyć profil/konto na platformie carQ.pl.

Dlaczego właśnie carQ? Spośród usług dostępnych na polskim rynku, platforma carQ.pl wyróżnia się tym, że udostępniany jest skaner kodu QR (Aztec), który znajduje się w każdym dowodzie rejestracyjnym pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Wystarczy uruchomić carQ.pl na dowolnej przeglądarce smartfona. Nie trzeba pobierać i instalować aplikacji z AppStore lub Google Play. (https://carq.pl/mobile)

Za to rozwiązanie w 2019 roku pomysłodawca otrzymał główną nagrodę w organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego od 30 lat konkursie "Dobry Wzór" https://dobrywzor.com.pl/project/carq-2/.

Rekomendacja. carQ.pl powstało w 2018 roku z pomysłu Kajetana Rogalskiego - wówczas piętnastoletniego nastolatka. (https://carq.pl/inspiration). Koncepcja polegała na stworzeniu bezpłatnego narzędzia do weryfikacji danych pojazdu w oparciu o rozproszone informacje dostępne w internecie. - Od samego początku przykładaliśmy wagę do kwestii komfortu Użytkownika carQ.pl. Dlatego integralną częścią platformy jest automatyczny system alertów i przypomnień dotyczących ważnych dat dla pojazdu - mówi T. Rogalski. I precyzuje: - Użytkownik otrzymuje przypomnienia o kończącym się terminie ważności polisy OC, o zbliżającym się terminie obowiązkowych badań w SKP. Powiadomienie przesyłane jest mailem na adres podany w trakcie rejestracji konta lub/i SMSem - jeżeli zainteresowany dodał te dane. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia własnych przypomnień (np. wymienić klocki hamulcowe), lub przypomnienie typu „przypomnij mi przy przebiegu” gdzie wystarczy podać przebieg, przed osiągnięciem którego carQ wyśle powiadomienie (np. przypomnij mi przy przebiegu 150 tys. km). Podsumowując - carQ.pl to platforma do zarządzania informacjami o pojeździe w oparciu o dane i terminarz oraz narzędzie do weryfikacji historii pojazdu w wielu źródłach i w czasie rzeczywistym.

Poza działaniami edukacyjnymi stworzyli innowacyjną na skalę europejską aplikację RESQ.pl (https://resq.pl/), która na podstawie numeru rejestracji pojazdu umożliwia wyświetlenie Elektronicznej Karty Ratowniczej konkretnego pojazdu. Pomysłodawcy wciąż intensywnie pracują np. w tym tygodniu dodana została nowa funkcjonalność: generowanie indywidualnego kodu QR prowadzącego do Karty Ratowniczej konkretnego pojazdu https://youtu.be/3xX_bpCSKtE. W ciągu dwóch tygodni od udostępnienia RESQ.pl, Elektroniczną Kartę Ratowniczą własnego auta aktywowało prawie 30 tysięcy kierowców!

Rozpoczęli także testy https://skpq.pl i mogą już odnotować duże zainteresowanie.

Użytkownicy. Jak się dowiadujemy, usługa jest bardzo popularna, o czym świadczy sam fakt, iż z tej usługi skorzystali już użytkownicy ponad trzech milionów pojazdów.

Partnerzy. Zaprezentowany powyżej Tomasz Rogalski do współpracy sukcesywnie zaprasza osoby i organizacje, które posiadają wiedzę merytoryczną oraz gotowość do tworzenia (Pro bono) treści dotyczących zagadnień związanych ze stanem technicznym pojazdu. Jak pozyskuje partnerów? - Wytypowałem najważniejsze elementy auta, na których opierać się będzie komunikacja do kierowców. Są to: szyby, opony, układ hamowania, układ zasilania elektrycznego, oświetlenie, czyste auto. Na podstawie powyższych zagadnień zwróciłem się do organizacji posiadających kompetencje i wiedzę merytoryczną w poszczególnych obszarach. Wśród zadeklarowanych Partnerów znalazły się: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Dyrektor Generalny Piotr Sarnecki, Autoglass Polska - ogólnopolska sieć serwisu szyb, Sales and Marketing Manager Tomasz Kot; MultiWash, ogólnopolska sieć zrzeszająca ręczne myjnie samochodowe. Rozmowy prowadzę również z: Prezesem Pawłem Tuzinkiem - Związek Dealerów Samochodowych - deklaracja Partnerstwa w akcji (nie mam jeszcze umowy), Prezesem Marcinem Barankiewiczem - Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów - deklaracja Partnerstwa w akcji (nie mam jeszcze umowy); DEKRA Polska; OTOMOTO / OTOMOTO Klik / Carsmille - grupa OLX. Nie mam jeszcze wsparcia w obszarach: układ hamowania, układ zasilania elektrycznego, oświetlenie. Rozmowy trwają.

Cel podstawowy. #Bezpieczniwruchu - to społeczna akcja edukacyjna skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stan pojazdu i jego podzespołów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Organizatorzy kampanii w przekazywanych prostych komunikatach chcą zwracać uwagę kierowców na konieczność regularnej kontroli sprawności aut. Założeniem akcji jest podwyższenie świadomości w obszarze bezpieczeństwa.

- Na podstawie analiz danych pojazdów weryfikowanych na carq.pl zwróciłem uwagę na systematyczny wzrost liczby pojazdów bez ważnych badań obowiązkowych, które poruszają się po naszych drogach. Niepokojący trend stał się przyczynkiem do zorganizowania akcji #BezpieczniwRuchu „Bezpieczeństwo się opłaca” - podsumowuje T. Rogalski.

Podkreśla: - Badania ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników carQ, których pojazdy nie posiadały ważnych badań obowiązkowych (3 tys. ankiet) wskazały, że 99% odpowiadających jako główną przyczynę braku badań wskazuje „zapominalstwo”. W trakcie kontaktów ze Stacjami Kontroli Pojazdów dowiedziałem się, że wielu z właścicieli znacząco ograniczyło lub zrezygnowało z wysyłania SMSów przypominających o dacie kolejnego badania. Wymieni dwa powody:

* oszczędności w związku z problemem niskiej rentowności - brak zmiany urzędowo regulowanej ceny za badania, (niezmienionych od 18 lat!),

* niska efektywność wysyłanych SMSów - Właściciele SKP zwracali uwagę, że wysyłane przez nich SMSy nie gwarantowały, że kierowca przyjedzie na badanie do SKP wysyłającej wiadomość.

Akcję zaprojektowałem w taki sposób aby dotrzeć do możliwie dużej grupy odbiorców. Najbardziej oczywistym miejscem komunikacji z kierowcą wydają się Stacje Kontroli Pojazdów, które otrzymają indywidualne tablice informacyjne (projekt w załączeniu). Rekomendujemy umieszczenie tablic w poczekalni dla kierowców oczekujących na zakończenie badania obowiązkowego.

BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA. Jak dotrzemy do 20 milionów kierowców? Do akcji #BezpieczniwRuchu zapraszamy wszystkich zainteresowanych Partnerów z obszaru motoryzacji (warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, serwisy mechaniczne i blacharskie, punkty wymiany opon itd.). Każdy dołączający do inicjatywy otrzyma tablicę informacyjną z infografiką prezentującą przesłanie akcji.