Ekspert wyjaśnia

Znak „Parking - miejsce zastrzeżone” z tabliczką?

15 marca 2009

Pytanie: Czy na znaku D-18a "Parking - miejsce zastrzeżone" może znajdować się dodatkowo tabliczka T-29 (co często się zdarza) skoro § 52.6 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa jednoznacznie, że tabliczkę T-29 umieszcza się na znakach D-18 lub D-18b? 

Odpowiedź: Należy najpierw przypomnieć, że znak D-18 oznacza "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", zaś znak D-18b "parking zadaszony". Z takiego ustalenia wynika, że tabliczka T-29 powinna być stosowna przede wszystkim ze znakiem D-18a, i tak jest to uregulowane w przepisach dotyczących stosowania znaków drogowych i ich warunków technicznych. Skutki tej regulacji są widoczne na drogach (o czym pisze autor pytania), nie budząc żadnych wątpliwości merytorycznych. Wobec tych wyjaśnień, przywołany § 52 ust. 6 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych może być interpretowany rozszerzająco, a jego brzmienie świadczyraczej o błędnej redakcji przepisu, w którym powinny być wymienione znaki D-18 i D-18a, ewentualnie dodatkowo D-18b.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy