Ekspert wyjaśnia

Od kiedy centrum fotoradarowe zacznie działać?

15 marca 2009

Pytanie - Krzysztof Jurga (“Gazeta Wyborcza”: Na drogach pojawia się coraz więcej fotoradarów. To efekt powstawania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem?
Odpowiedź - Stanisław Żmijan (Komisja Infrastruktury):
Nie. Instalowane maszty nie mają żadnego związku z tzw. ustawą fotoradarową. Te na drogach krajowych są elementem programu poprawy bezpieczeństwa realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei maszty stawiane na drogach lokalnych podlegają pod zarządców gminy. Na razie nie możemy stawiać masztów w ramach centrum automatycznego nadzoru, bo nie mamy do tego podstaw prawnych.
Pytanie - Krzysztof Jurga (“Gazeta Wyborcza”: To znaczy, że nowe fotoradary na razie stawiane są nadaremnie i przestaną działać wraz z uruchomieniem centrum?
Odpowiedź - Stanisław Żmijan (Komisja Infrastruktury):
Wręcz przeciwnie. Będą one stanowić wkład w centrum, a dzięki temu obniżymy koszty, szybciej też uruchomimy centrum, bo infrastruktura będzie już istnieć i łatwiej będzie można ściągać dane.

Pytanie - Krzysztof Jurga (“Gazeta Wyborcza”: Projekt ewoluował w stosunku do swojej poprzedniej wersji. Jakie są najistotniejsze zmiany?
Odpowiedź - Stanisław Żmijan (Komisja Infrastruktury): Nie powstanie fundusz nadzoru nad ruchem drogowym, do którego miały wpływać pieniądze z grzywien. Wszystkie środki finansowe z kar będą wpływały bezpośrednio do budżetu państwa. Wprowadziliśmy też zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. Według nowych zapisów, jeśli ktoś przekroczy prędkość i nie będzie można od niego wyegzekwować nałożonej kary, starosta będzie mógł czasowo zatrzymać uprawnienie do kierowania pojazdem. Niektórych kierowców na pewno zmartwią też punkty karne.
Pytanie - Krzysztof Jurga (“Gazeta Wyborcza”: Kiedy centrum zacznie działać?
Odpowiedź - Stanisław Żmijan (Komisja Infrastruktury):
Najpierw musi powstać cała struktura, w której skład wejdą m.in.: maszty, centrum, urządzenia techniczne. Trzeba też zatrudnić i wyszkolić ludzi. Dlatego centrum zacznie działać nie wcześniej niż w połowie 2010 roku.

Odpowiedzi udzielił: Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, która przygotowała projekt o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw