Ekspert wyjaśnia

Znaki, do jakich może nie stosować się niepełnosprawny kierowca

20 maja 2007

Pytanie: Słyszałem, że niepełnosprawny kierowca może być zwolniony z przestrzegania pewnych znaków drogowych. Jakie są to znaki i kiedy inwalida może się do nich nie stosować?

Odpowiedź: Osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Do znaków tych należą: B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach", B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B-10 "zakaz wjazdu motorowerów", B-35 "zakaz postoju", B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 "zakaz postoju w dni parzyste", B-39 "strefa ograniczonego postoju". Powyższy przepis ma także zastosowanie do kierującego pojazdem, przewożącego osobę niepełnosprawną. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie, a wydawaniem tych kart zajmuje się starosta. Warunkiem koniecznym do jej otrzymania jest posiadanie orzeczenia i opinii wydanych przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy powiatowym centrum pomocy rodzinie.