Legislacja

7 stycznia tuż! Złóż zaświadczenie o odbytych obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego

5 stycznia 2023

7 stycznia tuż! Złóż zaświadczenie o odbytych obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego
Do 7. stycznia każdego roku instruktor/wykładowca/egzaminator ma obowiązek złożenia w starostwie wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki, w której odbyło się szkolenie zaświadczenia o odbytych w roku poprzednim warsztaty doskonalenia zawodowego. Informacyjny portal rządowy informuje, iż może to odbywać się podczas wizyty na poczcie, ale także przez internet (tu trzeba mieć Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany [kliknij] (grafika - fragment wzoru)

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do 7 stycznia każdego następnego roku. Obowiązek dotyczy instruktorów/wykładowców nauki jazdy, egzaminatorów. Resort infrastruktury planuje objąć tym wymogiem także instruktorów techniki jazdy. Tymczasem przypominamy o tym ważnym terminie. Radzimy - potwierdza to zaufany informator - nie odkładać tego obowiązku np. przywołując przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przygotuj wniosek i wyślij do urzędu.

Obowiązek. Jak zapisał ustawodawca w ustawie o kierujących pojazdami instruktorzy, wykładowcy, egzaminatorzy nauki jazdy mają obowiązek ukończyć w każdym roku warsztaty doskonalenia zawodowego i przedstawić stosowne zaświadczenie do 7 stycznia kolejnego roku. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie przedstawiciele branży, którzy po raz pierwszy uzyskali uprawnienia w tym samym roku, w którym mieliby obowiązek uczestniczyć w tych szkoleniach. Natomiast w przypadku instruktora lub wykładowcy nauki jazdy, który posiada uprawnienia egzaminatora, omawiane zaświadczenie można zastąpić zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów i ewentualnie na odwrót.

Termin/gdzie. Sprawa powinna być załatwiona w terminie do 7 stycznia każdego roku. Zaświadczenie musi być wypełnione, podpisane i opieczętowane przez kierownika jednostki, w której odbyło się szkolenie. Może być złożone podczas wizyty w starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim, wysłane listownie lub elektronicznie.

Instruktorzy wysyłają do starostwa, egzaminatorzy do urzędu marszałkowskiego, natomiast instruktorzy/egzaminatorzy do starostwa i urzędu marszałkowskiego. Dodajmy, iż word-y organizujące warsztaty dla egzaminatorów najczęściej zaświadczenia wysyłają w imieniu swoich pracowników.

Jak. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego może być złożone w różny sposób: osobiście w urzędzie, przy udziale poczty lub też wysłane do urzędu przez internet. W tym ostatnim przypadku nadawca musi mieć Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Jak to zrobić? [kliknij]

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji