Legislacja

To za ile przegląd?

29 stycznia 2024

To za ile przegląd?
(od lewej) Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów: Paweł Chmura Wiceprzewodniczący; Jolanta Źródłowska, Przewodnicząca oraz Marcin Barankiewicz Prezes Zarządu PISKP. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury 10 stycznia 2024 r. (fot. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów)

W Ministerstwie Infrastruktury 10 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z sekretarzem stanu w resorcie - Pawłem Gancarzem. Rozmawiano o sytuacji branży stacji kontroli pojazdów, a przede wszystkim o podejmowanych od miesięcy postulatach waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów i zmian legislacyjnych je regulujących. Przedstawiciel ministerstwa odpowiada także na interpelację poselską: - Są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

Branża stacji kontroli pojazdów od lat wskazuje na potrzebę zmiany [kliknij] - niezmienionych od niemal 20 lat stawek opłat za badania techniczne pojazdów. 15 grudnia 2023 r. poseł Jarosław Wałęsa [kliknij] w swojej interpelacji poselskiej X kadencji Sejmu RP pisał do ministra: - w ostatnim czasie zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, które prowadzi działalność doradczą na rzecz stacji kontroli pojazdów. Zwróciło ono uwagę na trudną sytuację stacji kontroli pojazdów oraz ich pracowników. Jednym z głównych problemów, który dotyka przedsiębiorców z powyższej branży jest brak zmiany opłat za przeprowadzane badania techniczne pojazdów. Apelują oni o nowelizację przepisów w zakresie cen określonych w tabeli opłat załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.), które nie zmieniały się od niemal 20 lat. Według stowarzyszenia dostosowanie cennika do aktualnie panujących warunków na rynku pozwoli skrócić kolejki oraz wpłynie pozytywnie zarówno na budżety ich przedsiębiorstw, jak i zapewni dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Przywoływał uzasadnienie: - Argumentują oni, iż aktualnie panujące realia gospodarcze są zupełnie inne niż w 2004 roku. Przez 19 lat, a zwłaszcza w ostatnich latach, znacząco wzrosły ceny energii elektrycznej, ceny gazu, wody, kanalizacji, wynajmu pomieszczeń, rat kredytowych, zwiększyła się stawka podatku VAT oraz wzrosła płaca minimalna o ponad 2770 złotych. Opłata za przeprowadzenie okresowego badania technicznego samochodu osobowego stanowiła w 2004 roku 11,9% minimalnego wynagrodzenia, dziś jest to zaledwie 2,71%, a w 2024 roku będzie to 2,31%. Wskazują oni także, że nieustannie nakłada się na nich nowe, dodatkowe obowiązki i kolejne czynności kontrolne, co wiąże się z zakupem nowych urządzeń lub ich naprawami. Apelują oni także o wprowadzenie rozwiązania, które obligowałoby właściwego ministra do aktualizowania wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, określanych w wydawanym przez niego rozporządzeniu.

Poseł zadał pytania: - Czy Pan Minister planuje podjąć działania w sprawie opisanego powyżej problemu branży stacji kontroli pojazdów? Czy Pan Minister planuje znowelizować cennik opłat obowiązujący na stacjach kontroli pojazdów?

Już 17 stycznia odpowiedział Paweł Goncarz, podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury: - Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację nr 269 Posła na Sejm RP Pana Jarosława Wałęsy, w sprawie przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów, przedstawiam następujące informacje. Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1070).

Media analizują: - Zdaniem ekspertów kwota przeglądu powinna wzrosnąć proporcjonalnie do zarobków i w 2024 roku powinna wynieść 505 złotych. Przywołują także, iż prowadzący stacji za racjonalna uważają kwotę 246 zł (brutto). (Dziennik Gazeta Prawna [kliknij]. „Dziennik pl” [kliknij] czy stacja RMF [kliknij] cytują wypowiedź Marcina Barankiewicza, prezesa Zarządu PISKP w brzmieniu: - Podczas rozmów w ministerstwie wskazaliśmy, że mając na uwadze zadania jakie wykonują stacje kontroli pojazdów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby robić to skutecznie, to badanie techniczne samochodu osobowego powinno kosztować 246 zł brutto. Dziś to stawka w wysokości 98 zł. I dalej: - Według nas w ustawie - Prawo o ruchu drogowym powinien także pojawić się mechanizm corocznej automatycznej waloryzacji wysokości opłat za badania o wskaźnik inflacji za rok poprzedni, żeby zapobiec sytuacji z którą mamy do czynienia obecnie, tzn. zamrożoną wysokość opłat za badania od 20 lat. Myślę, że w sprawie zmian możemy liczyć na konstruktywny dialog z resortem i współpracę. To ile będzie kosztował przegląd samochodu? I jakie będą kolejne przecież ważne dla jakości badań technicznych zmiany? Jakie obowiązki diagnostów? I pytanie o szybkość legislacji - Kiedy zaczną obowiązywać? (jm)