Legislacja

A rolkarze i deskorolkarze?

11 września 2019

A rolkarze i deskorolkarze?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do resortu infrastruktury przesłana została interpelacja poselska w sprawie dopuszczenia rolkarzy i deskorolkarzy na ścieżki rowerowe przy zachowaniu ich statusu pieszego. To ważna regulacja dla bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w czasie gdy trwają prace nad zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym, regulującym status tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO).

Status pieszego. Trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenia definicji UTO, a co za tym idzie uregulowania statusu m.in. hulajnóg elektrycznych. Postulaty regulacji zgłaszają także środowiska rolkarzy i deskorolkarzy, niestety w tym projekcie nic nie mówi się o tych uczestnikach ruchu drogowego. Postulaty grup - zgłaszane już w 2016 r. - zmierzają do skopiowania do polskiego prawa rozwiązań słowackich i czeskich. Ma ona oznaczać doprecyzowania statusu rolkarza jako pieszego, który wyjątkowo może też korzystać z dróg rowerowych. - Odnośnie do miejsca rolkarzy i deskorolkarzy w przestrzeni publicznej można mieć oczywiście różne opinie, ale nie powinniśmy udawać, że ci użytkownicy nie istnieją, tak jak to ma miejsce w obecnych przepisach. W obowiązującej ustawie, inaczej niż w Czechach, na Słowacji, w Austrii, Niemczech i innych krajach, słowo „rolkarz”, „rolki”, „deskorolkarz”, „deskorolka” nie pada ani razu. Ich status pieszego nie budzi zastrzeżeń, gdyż tak właśnie powinno być, jednak nie jest on zapisany wprost w definicji pieszego, a jedynie jest efektem interpretacji przepisów. Ta jednak jest dokonywana przez prawników i ekspertów, a dla przeciętnego człowieka, nieobeznanego z niuansami prawnymi, nie jest to już takie oczywiste. Stąd też dziwi, dlaczego przy okazji prac nad nowelizacją ustawy nie dokonano odpowiednich zmian w definicji pieszego, już nawet abstrahując od tego, czy rolkarzy i deskorolkarzy należy dopuścić na DDR czy nie - czytamy w przywołanym wystąpieniu.

Wzory definicji. Powtórzmy - rolkarze i deskorolkarze postulują, aby do naszego kodeksu drogowego skopiować istniejące regulacje czeskiej i słowackiej definicji ustawowej. Tam jasno zapisano, że pieszym jest też osoba poruszająca się na rolkach, deskorolce, nartach lub podobnym urządzeniu sportowym. W przywołanym wniosku zapisano: - Istnieje też spore zapotrzebowanie na wyszczególnienie, wzorem Słowacji i Czech, rolkarzy, deskorolkarzy i użytkowników podobnych urządzeń sportowych jako specyficznej podkategorii pieszych, zdefiniowanej w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Uzasadnienie. Zwrócono uwagę, iż wiele samorządów zbudowało dedykowane trasy dla rolkarzy. Cieszą się one zainteresowaniem, jednak w świetle obowiązujących przepisów są nielegalne wobec braku definicji rolkarza i deskorolkarza oraz definicji trasy dla użytkowników tych urządzeń. Nie ma także możliwości tworzenia dróg dla rowerzystów i rolkarzy.

Czy będzie doprecyzowanie definicji pieszego i uzupełnienie jej o osoby poruszające się na rolkach, deskorolce, a może też innych urządzeniach? (jm)

* * *

Źródło - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (akt pierwotny: 1997.98.602, tekst jednolity: 2018.1990; z późn. zm.) „art. 2 pkt 18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;”.