Legislacja

Będzie definicja parkingu i nowa wielkość miejsca postojowego

25 października 2017

Będzie definicja parkingu i nowa wielkość miejsca postojowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu 24 października br. obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Jednym z punktów porządku obrad była informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat projektu nowelizacji rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informację przedstawił Piotr Żuchowski, podsekretarz stanu w MIB.

Wśród przepisów dotyczących budownictwa pomieszczono m.in. definicję parkingu: - jest to miejsce postojowe wraz z dojazdami je łączącymi, o ile występują. Osiedla nie powinny lepiej przejezdne. Szczegółowo - rozporządzenie w swoim projekcie zwiększa szerokość minimalna miejsca postojowego. - Dzisiaj mamy 2,3 m, a po zmianach będzie to 2,5 m - mówił minister. I zmiana ta ma dotyczyć miejsc w garażach wielostanowiskowych, ale tez parkingów przed marketami, na ulicach itd. Nowela ureguluje także odległość dla pojazdów prowadzonych przez osoby niepełnosprawne. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych będą mogły być umieszczone bezpośrednio przy budynku, bez zachowania jakiejkolwiek odległości (od okien budynku). Uregulowano przepisy dotyczące parkowania samochodów ciężarowych, autobusów, regulacja w związku z zapisami ustawy o transporcie drogowym. To było źródło wielu konfliktów społecznych. Założono też zmianę dotyczącą miejsc parkingowych pod oknami domu jednorodzinnego (odstąpienie od wymogu zachowania odpowiedniej odległości od okiem). Zmiana dotyczy także utworzenia drugiego miejsca parkingowego. Według dzisiejszego stanu prawnego koniecznym jest uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych. Nowe przepisy regulują: „nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym przy tym budynku”. Kolejną kwestią uregulowaną są lokalizacje parkingów w przypadku osiedla domów bliźniaczych czy szeregowej. Rozwiązano także problem dróg dojazdowych i manewrowych itd.

Rozporządzenie w 2016 r. było skierowane do konsultacji publicznych, w połowie 2017 r. przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej (bez uwag krajów członkowskich). Zgodnie z informacją ministra Żuchowskiego, rozporządzenie do podpisu ministra ma być skierowane w pierwszych dniach listopada br. Planowane wejście w życie przepisów - 1 stycznia 2018 r. (jm)