Legislacja

Będzie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

4 listopada 2016

4789c3dc63b23bd9a7601cbbbf259cdf5c9c10dd

(549-18 fot. Sejm RP)

Podczas drugiego dnia 29. Posiedzenia Sejmu RP posłowie przyjęli w ostatecznym brzmieniu nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Tym samym izba zakończyła prace nad ustawą i teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ma ona na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami rejestr zostanie połączony przez punkt kontaktowy z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to umożliwić wymianę danych. Zmiany wynikają ze zobowiązań unijnych m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowelizacja przewiduje, że rejestr zostanie zbudowany na bazie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.