Legislacja

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o kierujących przedłożony przez ministra cyfryzacji

8 listopada 2016

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o kierujących przedłożony przez ministra cyfryzacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Komunikat: Zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r. – przewiduje projekt ustawy nowelizującej. Planowana modernizacja dotyczy głównie wewnętrznych procedur administracji i kilku usług dla obywateli. System CEPiK to jeden z najczęściej używanych przez obywateli systemów informatycznych, służący przede wszystkim kierowcom i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z audytu przeprowadzonego przez ministra cyfryzacji wynika, że uruchomienie zintegrowanego działania nowej bazy centralnej CEPiK 2.0 (przygotowanej przez Centralny Ośrodek Informatyki) wraz z systemami dziedzinowymi (np. Policji, Instytutu Transportu Samochodowego) – nie będzie możliwe 1 stycznia 2017 r. Przyczyną jest niedostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencję Kierowców (CEK) – w szczególności na poziomie starostw, co ma szczególne znaczenie dla rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania nimi. Dlatego konieczne jest urealnienie harmonogramu wdrożenia CEPiK 2.0, co oznacza przesunięcie wejścia w życie ustaw związanych z jego uruchomieniem na 4 czerwca 2018 r.

Przyjęto również, że podmiot odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu w Polsce, opracuje katalog danych dotyczących pojazdów. Starostowie będą musieli z niego korzystać przy przekazywaniu danych do CEP. Dzięki temu przekazywane dane będą poprawne, co potem ułatwi ich migrację do CEPiK 2.0.

Wprowadzano także regulację, zgodnie z którą, podstawą do wszczęcia postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, będzie wyłącznie fakt złamania tego przepisu – bez względu na to, czy dojdzie do rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy przez Policję w trakcie kontroli.

Projekt wprowadza także regulację, na podstawie której do czasu uruchomienia CEPiK 2.0 starosta będzie wydawał decyzję o skierowaniu kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu (lub innego środka odurzającego) na kurs reedukacyjny – na podstawie odpisu wyroku sądowego. Na podstawie obowiązujących przepisów starosta powinien wysłać kierowcę na kurs reedukacyjny na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Jednak CEK nie gromadzi takich danych – zacznie je zbierać dopiero po wejściu w życie przepisów wprowadzających CEPiK 2.0. Zatem starosta dostaje odpis wyroku z sądu, zawierający informację o kierowaniu pojazdem pod wpływem alkoholu, na podstawie którego nie może wydać decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny. 

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.