Legislacja

Centralna Ewidencja Pojazdów zdecydowanie przyspiesza. Już z dniem 13 listopada br.

5 listopada 2017

Centralna Ewidencja Pojazdów zdecydowanie przyspiesza. Już z dniem 13 listopada br.
Nowa Centralna Ewidencja Pojazdów rusza 13 listopada 2017 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów. Na podstawie art. 80ch ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym minister zarządza nowe brzmienie § 5 rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów. I tak przywołany paragraf otrzymuje brzmienie: „§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.”. Samo rozporządzenie zmieniające także wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r. Podsumowując: z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązują stawki przewidziane w przedmiotowym akcie, które wcześniej miały obowiązywać z dniem 4 czerwca 2017 r. i za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji płacimy 30,40 pln. Czyli CEPiK przyspiesza. (jm)