Legislacja

Czy będzie nowy znak drogowy?

7 lipca 2017

Czy będzie nowy znak drogowy?
(grafika Biuro Poselskie)

Jak poinformowało nas Biuro Poselskie Andrzeja Kobylarza - poseł złożył w dniu wczorajszym interpelację poselską do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w której wnioskuje o wprowadzenie dodatkowego oznakowania na drogach publicznych, które zwiększy bezpieczeństwo kierujących, w czasie natężonych prac polowych. Inicjatywa ustanowienia dodatkowego oznakowania wyszła ze strony rolników z regionu elbląskiego. Dodatkowe oznakowanie ma pomóc rolnikom i leśnikom, zadbać o bezpieczeństwo na drogach, w obrębie których poruszają się maszyny wolnobieżne.

- Często spotykam się z mieszkańcami regionu, a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa rolnikom, ale również innym osobom przemieszczającym się po drogach publicznych, była często poruszana - tłumaczy swoje zaangażowanie poseł Kobylarz. - Często rolnicy zmuszeni są do przemieszczania sprzętu rolniczego pomiędzy swoimi polami, przecinając drogi publiczne. Dzieje się to często w miejscach słabo oznakowanych i o ograniczonej widoczności, ze względu na np. kręte lokalne drogi - wyjaśnia parlamentarzysta.

Poseł Kukiz’15 wnioskuje do Ministra Adamczyka o zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U.2002.170.1393 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181. W interpelacji pojawia się również propozycja zastosowania wzoru tabliczki (grafika powyżej), która ostrzegałaby kierujących o potencjalnie niebezpiecznym miejscu na drodze, ze względu na prowadzone prace polowe.

- Moja propozycja zawiera również ułatwienie dla leśników, którzy prowadzą prace leśne i również korzystają z ciągników i pojazdów wolnobieżnych - wskazuje poseł Kobylarz. - Liczę na zrozumienie Ministra Adamczyka, bo kwestie bezpieczeństwa na drogach w okresach, gdy prowadzone są intensywne prace z użyciem ciężkiego sprzętu, są bardzo istotne. Drogi lokalne są często w fatalnym stanie, więc tym bardziej ta inicjatywa, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących

Słowa kluczowe znaki drogowe