Legislacja

Dementi: projektu jeszcze nie ma, a informacje medialne są nieprawdziwe

30 września 2016

Dementi: projektu jeszcze nie ma, a informacje medialne są nieprawdziwe

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości: W Ministerstwie Sprawiedliwości nie powstał projekt, który wprowadzałby zasadę, że sprawca wykroczenia nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu, a w przypadku, jeśli się z nim nie zgadza, musiałby składać sprzeciw do sądu. Informacje medialne na ten temat są nieprawdziwe.

Ministerstwo prowadziło prace koncepcyjno-analityczne, które miały na celu zwiększenie skuteczności ścigania sprawców czynów godzących w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ich efektem jest projekt zakładający m.in. surowsze karanie pijanych lub odurzonych narkotykami sprawców wypadków, a także kierowców, którzy prowadzą samochód, mimo że utracili do tego uprawnienia. Ten projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania karnego i Prawa o ruchu drogowym znajduje się obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych.

Żaden inny projekt nie powstał. Część propozycji zgłaszanych w czasie prac analityczno-koncepcyjnych nie zyskała akceptacji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Prace nad tymi propozycjami nie będą kontynuowane.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina ponadto, że każda propozycja zmian w prawie, która wyjdzie poza fazę prac analityczno-koncepcyjnych i przyjmie formę projektu, jest poddawana szerokim konsultacjom społecznym.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Tak poinformował resort, choć wcześniej mówiono właśnie o zmianie, która miałaby wprowadzić zasadę, że sprawce wykroczenia nie będzie mógł odmówić przyjęcia mandatu i sam musiałby składać sprzeciw do sądu. Dzisiaj można odmówić przyjęcia mandatu, wówczas sporządzony zostaje wniosek o ukaranie do sądu. Jak podała „Rzeczpospolita” i inne media do konsultacji międzyresortowych miał trafić przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, który zdecydowanie miał zaostrzać kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużający okres przedawnienia karalności wykroczeń. Dzisiaj mamy już dementi i oświadczenie, iż projektu jeszcze nie ma, nadto przyszłe propozycje powstałe po fazie prac analityczno-koncepcyjnych zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Co więcej projektowane przepisy są innymi regulacjami.

(548-12-13)