Legislacja

Dla lepszej jakości naszego powietrza

10 października 2019

Dla lepszej jakości naszego powietrza
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Raz w miesiącu odbywają się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Policjanci kontrolują stan techniczny pojazdów, dokonują pomiarów jakości spalin. Celem jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów, które zanieczyszczają nasze środowisko. Właściciele pojazdów w złym stanie mogą być ukarani mandatem do 500 zł i stracić dowód rejestracyjny, a pojazd zostaje odholowany. Tylko do września br. policjanci zatrzymali ponad 7,8 dowodów rejestracyjnych, skontrolowano prawie 220 tys. pojazdów. Działania mają także charakter edukacyjny.

Od początku roku, w całym kraju odbywają się policyjne akcje pn. „SMOG”. Dokonywane są kontrole drogowe, które przede wszystkim skupiają się na kontroli jakości spalin, stanu ogólnego pojazdów. Jak dowiadujemy się w okresie dziewięciu miesięcy tego roku w trakcie tych kontroli kontrolujący zatrzymali ponad 7,8 tys. dowodów rejestracyjnych. Ponad 2,2 tys. z nich zatrzymano w związku z nadmierną ilością spalin. Pozostałe miały związek z innymi naruszeniami przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jak podaje policja - w około połowie przypadków kontrole zakończyły się mandatami. - Policjanci podczas tej akcji zwracają uwagę na wszelkie usterki, ale w szczególności na te, które mają negatywny wpływ na ekologię, czyli m.in. na wycieki wszelkiego rodzaju płynów eksploatacyjnych - mówi podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. - Jeśli chodzi o jakość spalin, to zauważamy tutaj pewną poprawę, jednak problem w znacznym stopniu istnieje. Od stycznia do września przeprowadziliśmy dziewięć akcji "Smog", więc tak naprawdę kontrole trwały dziewięć dni, podczas których średnio dziennie zatrzymywano 800 pojazdów, które naruszały wymagania dotyczące ochrony środowiska. To pokazuje, że takie kontrole są potrzebne - powiedział podinsp. Kobryś. Zaznaczył, że około połowa kontroli, podczas których wykryto usterki, kończy się mandatami, ale dowód rejestracyjny jest zatrzymywany praktycznie zawsze, kiedy usterka jest istotna. W takiej sytuacji samochód jest odholowany lub zabrany przez pomoc drogową.

Policjanci przypominają, iż policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. (jm)